​บันทึกพระสุรเสียง VR 009

บันทึกพระสุรเสียง VR 009

HS1A" ขอพระองค์ทรงพระจริญ "

ด้วยความห่วงใยปวงประชา ประดุจฝนหยาดจากใจฟ้า ชุบชีวิตปวงมหาประชาชนทุกคนบนแผ่นดิน...

บันทึกสัญญาณจากฟ้า VR 009
http://youtu.be/5lgTYzLQQGc

"ในหลวง" กับการสื่อสาร ความสนพระราชหฤทัยเมื่อทรงพระเยาว์
http://youtu.be/NsVwsEPJwIQ

VR629 ตอน ในหลวง กับวิทยุอาสาสมัคร
http://youtu.be/fxJ8h5KF8Mg

VR 009 กับศูนย์สายลม.SP FILM
http://youtu.be/U7QZAFb3b8Y

คลิป (เสียง) ในหลวงทรงวิทยุ
http://youtu.be/o5oIZAsS8n8

ในหลวงทรงสอนการใช้งานวิทยุ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์สายลม Part ๑
http://youtu.be/BZyWKfWTMlw

ในหลวงทรงสอนการใช้งานวิทยุ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์สายลม Part ๒
http://youtu.be/dAkcxDlqhxo

อีกหนึ่งโครงการพระราชดำริ ที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็น
http://youtu.be/IPapDHuiWL0


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
QRU 73
HS7OEOบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)