เยาวชนเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว ร่วมฟื้นฟูคลองจนสวยใส ไร้ขยะ

แต่เดิมเด็กในหมู่บ้านเดียวกันไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก เนื่องจากมีโรงเรียนในชุมชนถึง 4 แห่ง แต่ละคนก็มักจะเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเป็นหลัก เมื่อมีกิจกรรมให้เยาวชนได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เยาวชนรู้จักกันมากขึ้น และเป็นการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

"เทศบาลเกษตรพัฒนา"หนุนเยาวชน

ร่วมสร้างชุมชนคลองสวยน้ำใสไร้ขยะ

เทศบาลเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ชวนเยาวชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลอง คัดแยกกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ปลูกต้นไม้ริมทางสร้างความร่มรื่น สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ทำท้องถิ่นให้น่าอยู่เป็นตัวอย่างให้ชุมชนใกล้เคียงเดินตาม

นายบุญชอบ ทับไกร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่าชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา ซึ่งมีจำนวน 250 หลังคาเรือน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ "คลองสวย น้ำใส ชุมชนเป็นสุข" ต่อเนื่องจากโครงการ"ถนนสวยด้วยมือเรา" ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชักชวนคนในชุมชน เยาวชนร่วมกันทำความสะอาดขุดลอกคูคลอง เก็บกวาดผักตบชวา ไม่ให้ตื้นเขิน เพื่อให้การเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่เสริมความร่มรื่นให้ชุมชนด้วยการปลูกต้นไม้ริมทาง สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา กล่าวว่ากิจกรรมส่วนใหญ่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่เยาวชนในพื้นที่ เป็นการปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้รักสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เริ่มจากการให้กลุ่มเยาวชนประมาณ 50 คน ใช้เวลาในวันหยุด ช่วยกันสำรวจชุมชนของตนเองว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าชุมชนมีปัญหาในการทิ้งขยะไม่เป็นที่ มีกองขยะอยู่ข้างทางถึง 15 กอง จึงช่วยกันคัดแยกเก็บขยะและจัดจุดทิ้งที่เหมาะสม โดยทางเทศบาลได้เข้ามาช่วยจัดระเบียบ ทำให้ปริมาณขยะลดลง ขยะที่เป็นพืช ใบไม้ก็ถูกนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในครัวเรือนต่อไป และกิจกรรมที่หมู่ 1 ดำเนินการนั้นได้เป็นตัวอย่างให้หมู่อื่นในตำบลเดียวกันลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเพื่อชุมชนของตนด้วย

"กิจกรรมที่เกิดขึ้นเราเน้นไปที่เยาวชน ให้เด็กนำแล้วผู้ใหญ่หนุน โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนหรือเสาร์-อาทิตย์ เราจะถามความต้องการเด็กก่อนว่าอยากเห็นชุมชนเราเป็นอย่างไร กิจกรรมที่เคยทำมีตั้งแต่ช่วยกันลอกคูคลอง เก็บขยะ ปลูกต้นไม้เสริมริมทาง ทางเทศบาลก็จะเข้ามาเสริมให้งบประมาณสนับสนุนด้วย และที่ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลจะมีการทำบ่อหมักขยะเพื่อทำปุ๋ย มีการทำแปลงผักต้นแบบ แล้วให้แต่ละบ้านกลับไปทำกันเอง เป็นการลดปริมาณขยะและยังช่วยในเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องซื้อผัก" นายบุญชอบ กล่าว

ด้าน นางสาวชลธิชา ปุจฉาการ ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเกษตรพัฒนาและยังเป็นประธานโครงการคลองสวยน้ำใส กล่าวว่า แต่เดิมเด็กในหมู่บ้านเดียวกันไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก เนื่องจากมีโรงเรียนในชุมชนถึง 4 แห่ง แต่ละคนก็มักจะเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเป็นหลัก เมื่อมีกิจกรรมให้เยาวชนได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เยาวชนรู้จักกันมากขึ้น และเป็นการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

"คือเด็กอยากเรียนรู้อะไร ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนทุกอย่าง ตอนนี้เรามีกิจกรรมกับโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และงานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น ทำพวกพวงมะโหด ทำโคมไฟ ทางเทศบาลก็จะหาวิทยากรมาสอน และให้เด็กๆได้ลงมือทำกัน" ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเกษตรพัฒนา กล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์โอกาส สสส.ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Salute to all who have made our world good to live again.

Thank you all.