อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. เพิ่มพูนความรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่


โครงการ การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม โดยการเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนในดินและลดคาร์บอนในบรรยากาศ นำนักวิจัยและนักศึกษาประชุมรายงานผลวิจัยและทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานและเพิ่มพูนความรู้


ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ผู้อำนวยการชุดโครงการ"การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม โดยการเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนในดินและลดคาร์บอนในบรรยากาศ" ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ อาจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา นักวิจัยในชุดโครงการ สังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ อาจารย์ผู้ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมทั้งนักศึกษาช่วยวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ดำเนินงานภายใต้ชุดโครงการ รวม 20 คน ได้จัดประชุมรายงานผลการวิจัยและทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม เขื่อนจุฬาภรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
การดำเนินการจัดประชุมรายงานผลการวิจัยและทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้กล่าวแถลงหลักการและเหตุผลของกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้และกล่าวเปิดประชุมรายงานผลการวิจัยของแต่ละโครงการย่อยโดยนักวิจัยและนักศึกษาช่วยวิจัยในชุดโครงการได้นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยและนักศึกษาช่วยวิจัยในชุดโครงการ
ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ได้เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และเช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เดินสำรวจป่าธรรมชาติที่สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมของคณะฯ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยทางคณะผู้เข้าร่วมประชุมและทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้เข้าพัก ณ สถานีทดลองของคณะฯ เป็นเวลา 2 คืน ในสถานที่ตั้งของสถานีอันสวยงาม อากาศภูเขาหนาวเย็นแต่สดชื่น และได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ คุณอุทัยวรรณ สาระโกเศศ อย่างดียิ่ง

รัตนาพร ภูสถิตย์ข้อมูลข่าว/ภาพ
กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 581317เขียนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2014 19:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2014 20:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี