สัปดาห์ที่ 4 การสอนแทน (28/11/2557)

สวัสดีครับ

เช้านี้ผมได้รับหน้าที่สอนแทนครูที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกโรงเรียนจึงได้มีโอกาศไปสอนแทนครูที่ไม่อยู่ เป็นการทำหน้าที่สอนแทนครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครับ นักเรียนมีกันทั้งหมด 5 คนครับ

ซึ่งเป็นการเรียนจากทีวีหรือโรงเรียนวงไกลกังวล ครับ ผมได้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและแนะนำตอนที่นักเรียนไม่เข้าใจครับ

(28/11/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)