จำนวนผู้มาใช้บริการ หน่วยแพทย์ พอ.สว. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วงบอน

สรุป ยอดจำนวนผู้มาใช้บริการ หน่วยแพทย์ พอ.สว. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วงบอน หมู่ 5 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มีดังต่อไปนี้
1. ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย จำนวน 26 คน
2. ตรวจรักษา โรคทั่วไป จำนวน 31 คน
3. ทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน จำนวน - คน
4. แจกยาชุดพระราชทาน ผู้สูงอายุ จำนวน 33 คน
5. ตรวจเลือดหาสารเคมี จำนวน 51 คน
6.ให้คำปรึกษา จำนวน 141 คน
7. ส่งต่อ จำนวน 1 คน
8.คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 42 คน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับภาระงานความเห็น (3)

ขากลับ แวะพักเก็บภาพบรรยากาศ หาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ขอภาพเดี่ยว ซักภาพ

เขียนเมื่อ