ตกแต่งห้องเรียน (18/11/57)

ชั่วโมงว่างของนักเรียน วันนี้เรามาช่วยกันตกแต่งห้องเรียน.....

นักเรียนที่มีความสามรถในเรื่องศิลปะ ก็มาช่วยการออกแบบ วาดภาพลงในแผ่นโฟม จากนั้นก็เริ่มลงสีภาพโดยใช้ สีพลาสติก สีอคลีลิค งานชิ้นนี้ทำให้นักเรียนทุกคนใช้เวลาว่างของตนเองให้เกิดประโยชน์ และรู้จักมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)