โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน


สวัสดีครับ ชาว Blog ทุกท่าน,

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ผมได้นำคณะวิจัยเดินทางไปจัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิต ลุ่มแม่น้ำโขง ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.เชียงคาน จ.เลย โดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ครับ โดยมีกระบวนการจัดสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 5 ครั้ง โดยเชิญบุคคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจากภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ และภาคท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน มาร่วมให้การสัมภาษณ์เชิงลึกในครั้งนี้ครับ

กระบวนการจัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 5 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเลย

ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายในพื้นที่หลัก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน โดยจะดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ จำนวน 8 คน

ครั้งที่ 2กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทรวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายในพื้นที่หลัก 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน โดยจะดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ จำนวน 8 คน

ครั้งที่ 3 กลุ่มท่องเที่ยว Active Beachวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดตราด

ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายในพื้นที่หลัก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน โดยจะดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ จำนวน 8 คน

ครั้งที่ 4 กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วันพฤหัสบดีที่
4 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสุโขทัย

ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายในพื้นที่หลัก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน โดยจะดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ จำนวน 8 คน

ครั้งที่ 5 กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ
วันจันทร์ที่
15 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดน่าน

ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายในพื้นที่หลัก 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกันโดยจะดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ จำนวน 8 คน


ผมจึงเปิด Blog นี้เพื่อเป็นช่องทางในการร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นช่องทางในการสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติในอนาคตได้อย่างแท้จริง ครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์


ภาพบรรยากาศการจัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)

ครั้งที่ 1 กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเลย

ครั้งที่ 2 กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 3 กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดตราด

ครั้งที่ 4 กลุ่มท่องเที่ยว มรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสุโขทัย

ครั้งที่ 5 กลุ่มท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ วันจันทร์ที่ 15ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดน่าน


หมายเลขบันทึก: 580797เขียนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2014 05:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ธันวาคม 2014 17:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://www.naewna.com/politic/columnist/15673

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557, หน้า 5

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อฟังข่าวโครงการ

http://mcot-web.mcot.net/fm965/site/streaming/id/5...

ที่มา: รายการ Human Talk. ตอน พูดคุยกับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เรื่องการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ มองเรื่องของความยั่งยืน ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ทาง FM 96.5 MHz.

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อฟังข่าวโครงการ

http://mcot-web.mcot.net/fm965/site/streaming/id/5...

ที่มา: รายการ Human Talk. ตอน ความน่าสนใจของจังหวัดตราด ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 ทาง FM 96.5 MHz.

สรุปโดยทีมงานวิชาการ Chira Academy

การจัดสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 1 กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.เชียงคาน จ.เลย

ช่วงที่ 1 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

กล่าวเปิดโดย

นายหล่งแก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรี เชียงคาน

นายกเทศมนตรี เมืองเชียงคานได้กล่าวถึงอนาคตที่ว่าด้วยเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียน เชียงคานนั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นเมืองที่ติดตำบลชายแดน โดยมองถึงในอนาคตว่าการพัฒนาด้านท่องเที่ยวจะครอบคลุมไปที่ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน พม่า ด้วย

สิ่งที่ควรศึกษาคือเรื่องการศึกษาเส้นทางสายใหม่ที่เชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ โดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง อย่างประเทศจีน จีนได้เปิดเส้นทางรถไฟรางกว้าง 20 เมตรเป็น 2 เลน รวมทั้งมีการทำถนนมอเตอร์เวย์ที่เข้ามาด้วย

นอกจากนั้นยังได้ไปศึกษาดูงานเขื่อนที่สปป.ลาว ได้ไปศึกษาที่เขื่อนไทรยบุรี ซึ่งถ้าสร้างเสร็จแล้วจะเป็นสถานที่ที่สวยมากที่ สปป.ลาวบอกว่าแม่น้ำทุกสายทำเขื่อน จะเป็นแบตเตอรรี่ 100 % จึงอยากให้ศึกษาการเติบโตของ สปป.ลาวด้วย

ปัญหาที่เชียงคานที่พบมากคือ เมื่อมีการพัฒนามากขึ้นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ สามารถช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงคานเจอหนักมากคือคนเข้ามามาก

ควรเน้นเรื่องการพัฒนาถนนคนเดิน เรื่องอาหาร เรื่องการบริหารจัดการขยะ เรื่องการจัดการด้านต่าง ๆ และให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งคุณหล่ง แก้วนิรันต์ได้บอกว่า ถ้าตราบใดที่การสร้างจิตสำนึกให้คนพัฒนาตัวเองไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ยากมาก ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อาทิ

ด้านความสะอาด นักท่องเที่ยวต้องมีจิตสำนึก อย่าเอาปัญหาหรือขยะมา ขอให้คำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบด้วย ไม่ใช่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ไม่ใช่เมื่อมีปัญหาขยะก็มาที่เทศบาลเท่านั้น ทางเทศบาลมีความพร้อมให้เกิดความร่วมมือ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

กล่าวถึงการมาครั้งนี้ว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมาปรึกษาหารือก่อนหรือที่เรียกว่าPre-planning

ประเด็นที่จะต้องพูดกันคือจะใช้จังหวัดเลยเป็นกรณีศึกษา ให้ Match กับทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้พูดว่าอะไรที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ เป็นจุดแข็ง มีส่วนร่วมในอาเซียน และมียุทธศาสตร์อย่างไรที่ให้ประสบความสำเร็จ

ด้านการเจริญเติบโต Growth การขยายตัว ให้มีความสมดุล และยั่งยืน มีการสร้างความสัมพันธ์กับเวียงจันทร์ หลวงพระบาง ให้มีโอกาสที่ร่วมมือกัน มีอะไรที่เสนอแนะ นักวิชาการควรลงไปศึกษาอย่างแท้จริง

ผู้นำท้องถิ่นต้องรวมพลังให้การท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคตเป็นรูปธรรม

สร้างความสามารถในการเป็นผู้นำ ให้ส่งเป็น Project ต่อเนื่องให้ส่งไปที่กระทรวงฯ และกระทรวงฯ จะทำต่อ

- Value Added สร้างมูลค่าที่ขึ้นได้แต่ยังไม่สูงนัก

-Value Creation สร้างมูลค่าใหม่ขึ้นมา

- Value Diversity สร้างคุณค่าจากความหลากหลาย

ให้มีการผนึกกำลังกัน การท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง เชิงวัฒนธรรม และวิถีไทยการพัฒนาสู่ภาคอีสาน ภาวะผู้นำ การพัฒนาตัวละครต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการขยะ โลจิสติกส์ควรมีการขยายแบบสมดุลให้ผลประโยชน์ท่องเที่ยวกระจาย คิดที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของคนอย่างไร

ถ้าประเทศไทยเอาจริงในการพัฒนาทุนมนุษย์ มุ่งที่คุณธรรม จริยธรรม และความร่ำรวยค่อยตามมา

คุณแสงจันทร์แก้วประทุมรัสมี

การเลือกพื้นที่ ที่เลือกจ.เลย เพราะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องการบริหารจัดการที่ดี ที่จ.เลย

นโยบายรัฐบาลเห็นความสำคัญของจังหวัดเลยให้เป็นจังหวัดเป้าหมายในการ พัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเป็นเมืองชายแดน 12 เมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ประกอบด้วย ลำปาง เพชรบูรณ์ น่าน บุรีรัมย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี ตราด จันทบุรี ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช ที่ทาง ททท. ประชาสัมพันธ์ในแคมเปญ "12เมืองต้องห้าม...พลาด" นั้นได้เกิดจากแนวนโยบายของการทรวงกระท่องเที่ยวและกีฬาที่ให้ความสำคัญใน การพัฒนาด้านนี้

สิ่งที่อยากเห็นคือเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามามากมีหลายอย่างที่ต้องเตรียมความพร้อม มีหลายอย่างที่ได้ และเสีย

ที่เลือกเชียงคาน เพราะส่วนหนึ่งที่มามาเพราะเป็นงานวิจัยปฏิบัติการเชิงลึกของพื้นที่เพื่อ แลกเปลี่ยนคนที่ทำงานกับพื้นที่จริง ๆ เพื่อถอดความรู้ ให้เขามาดูงานที่เชียงคาน ใช้ตัวอย่าง Case Study เชียงคานที่ประสานการพัฒนา เรื่องการตลาด การส่งเสริมที่ทำให้คนเข้ามาจำนวยนมากแล้ว ในตัวพื้นที่เอง มีหน่วยงานในพื้นที่คือสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และททท. โดยสนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจะทำหน้าที่ประสานแผนบทบาทคือทำแผนร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้มีการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องการพัฒนาคน มีการทำงานในลักษณะแผนบูรณาการ เอางบประมาณมาลง มีการพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวแต่ท้ายสุดไม่สามารถทำด้วยตัวเอง ศักยภาพไม่พอ เชิงพื้นที่ต้องใช้พลังของเทศบาล พื้นที่ พัฒนาชุมชน ช่วยในการบริหารจัดการ

ดร.สุภาวดี สำราญ

เป็นคนเชียงคาน แต่กำเนิดได้ทำงานร่วมกับท่านนายกเทศมนตรี เป็นคนให้แนวคิดเกี่ยวกับบ้านไม้เก่า และได้ประสานกับคุณพิทักษ์ชัย เรื่องในพื้นที่

คุณชาญณรงค์ วงศ์ลา

ทำงานที่องค์กรชุมชนมีการรวมกันจากสภาองค์กรชุมชน มีพ.ร.บ.ดูว่าทำอะไรบ้าง มีการครอบคลุมภาคประชาชน มีการรวบรวมกลุ่มเกษตร กลุ่มประมง ลุ่มแม่น้ำโขง

เสน่ห์การท่องเที่ยวในอนาคต ให้เก็บวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำโขงไว้ ให้มีการร่วมมือกัน และมีการจัดสัมมนาเชิงลึก ที่น่าน มีการเชิญคนจากลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วมด้วย

เป็นการลงลึกให้ท่านทั้งหลายนำไปใช้

ดร.ณัฐพลตันมิ่ง

ได้ดำเนินการศึกษาด้านท่องเที่ยวว่าเชียงคานเป็นการศึกษาทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ดร.กิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา

ทำธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศทำมาหากินลุ่มแม่น้ำโขง มีธุรกิจการการตัดไม้ข้ามโขง ได้รู้จักที่เลย และเชียงคาน เป็นอย่างดี และรู้สึกดีมากทำมาหากินตั้งแต่เชียงของ มาปากชมมีการทำแพขนานยนต์ มีเรื่องการทำการขนส่ง ผลไม้ส่งจีน ทำธุรกิจด้านขนส่งเหล็ก

อยากให้ศึกษาการสร้างเขื่อน ไทรยบุรี ที่ลาว ว่าจะมีปัญหาในเรื่องน้ำส่งผลกระทบต่อเชียงคานหรือไม่

คุณพิทักษ์ชัย สิงห์บุญ

สิ่งที่ทำให้ใกล้ชิดคือทำงานที่บางกอกแอร์เวย์ มีการร่วมมือกับบริษัทไต้หวัน มีรองผอ.ฝ่ายสารสนเทศที่เก็บข้อมูล ต้องเป็นคนที่มาดูแล กำหนด Direction มีการทำงานร่วมกัน มองว่าเชียงคานมีศักยภาพ

ภาคเอกชน กับเจ้าเมืองหรือผู้กำหนดบทบาทเมืองต้องไปในทิศทางเดียวกัน ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ว่าจะพัฒนาอย่างไรให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ หาจุดยืน และ Direction ของตัวเองให้เจอ

การให้ข้อมูลเชิงลึก ต้องพร้อม และพัฒนาตนเองมีการศึกษาและเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่ใช่เชียงคานอย่างเดียว

เป็นที่ปรึกษาเปิดบริษัท Duty Free และทำเรื่อง IT Security ด้วย เดินทางเข้ากรุงเทพเดือนละ ครั้ง 2 ครั้งสิ่งสำคัญคือ ถ้าการท่องเที่ยวไม่ดีจะก่อให้เกิดเป็นมลพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

เป้าหมายคือต้องสร้างความร่วมมือให้การท่องเที่ยวไทยอยู่ได้คนเราถ้าจะทำงาน ประสบความสำเร็จ ต้องรับใช้ประเทศหลาย ๆ ด้าน การพูดเรื่องท่องเที่ยวและกีฬาในอาเซียน ใครก็ตามสามารถพูดได้ แต่แก่นคือ Sport Tourism และทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวคล้ายฝรั่งเศส อิตาลี ที่มีคนเข้ามาก แต่สามารถอยู่ได้ แต่สำหรับไทย ถ้ามีการขยายมากเกินไป โดยไม่ระวังความโลภของมนุษย์ อาจเกิดปัญหาตามมาดังนั้นจึงควรมีไอเดียที่ดี และ ศึกษามติที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และทำงานเพื่อส่วนรวม

คุณทัศพงษ์ สุขศิริ

เป็นคนเชียงคาน เรียนมัธยมที่นี่ แต่ไปเรียนปริญญาตรีที่กรุงเทพฯ มีโอกาสในการทำงานกับทางเทศบาล ต.เชียงคานเนื่องจากนายกเทศมนตรี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกฯปัจจุบันเป็นคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเลย เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดเลย อยากให้การพูดกระเด้งไปสู่ความเป็นเลิศด้วย

คุณชนมณัฐรอดบุญธรรม

จังหวัดเลยมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่สูงมาก เอื้อต่อการท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ สามารถทำรายได้ให้ชุมชนสูงมาก

สินค้าถนนคนเดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เอาสินค้าจาก OTOP หรือสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปหาที่ขายที่เชียงคาน ที่จังหวัดเลย

สิ่งที่ทำให้คนมาเชียงคาน อาจเป็นเพราะ คนเชียงคาน น่ารัก น่าประทับใจ หน่วยงานจ.เลยมีประสิทธิภาพ เครือข่ายมีศักยภาพสามารถทุ่มเทการทำงานได้เป็นอย่างมาก

คุณจักรพันธ์ สายจันทร์

พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน แม่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของมองเรื่องวิถีชีวิตครอบครัว เรื่องผู้สูงวัย และการพัฒนาบ้านเมือง ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีให้มาทำงานที่นี่

สิ่งที่อยากฝากไว้คือการอนุรักษ์ภาษาเชียงคาน

คุณหล่ง แก้วนิรันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน

การเจริญเติบโตของเชียงคานนั้น เป็นการสะสมและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน ไม่ใช่การเติบโตที่ใช้ระยะเวลารวดเร็ว แต่เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่สะสมมาแต่อดีต สู่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามกาลสมัย มีการนำการท่องเที่ยวมาจับจึงทำให้เชียงคานเจริญขึ้นมา

การพูดเรื่องการสร้างเขื่อนถ้าสร้างเสร็จเชียงคานจะแย่ ไม่น่าจะเป็นความจริงและจะมีการสร้างอีกเขื่อนขึ้นมา จะมีจุดที่เป็นเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุด

เขื่อนที่น้ำโขง มีน้ำสาขาเยอะ ใช้เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน ทำการศึกษาวิจัยมา 20 ปี มีการสร้างถนนที่แก่งคุดคู้ ใช้งบประมาณส่วนตัว และจากเงินหมู่บ้านเดินทางกินนอนกับชาวบ้าน

การท่องเที่ยวเชียงคาน จ.เลย เกิดขึ้นเมื่อปีที่ 9 ของการทำวิจัย มีการท่องเที่ยวมาร่วมแต่ไม่มีงบประมาณ

เป็นห่วงเรื่องความไม่ยั่งยืน หลักใหญ่คือ ผลประโยชน์ การไม่น้อมรับดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้

ให้ความสำคัญกับการสร้างโรงขยะทำปุ๋ย ที่ครบสมบูรณ์ และเรื่องการบำบัดน้ำเสีย

มีการทำเรื่องกู้และจะทำตรงนี้ให้สำเร็จเพราะไม่เช่นนั้นเชียงคานจะเกิดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมเหมือนการท่องเที่ยวที่อื่น

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

เห็นด้วยที่ผู้ประกอบการมองเรื่องความโลภ ทุนนิยมสามาลย์ จริง ๆ ไม่ใช่เฉพาะท่องเที่ยว แต่ทุกสังคมมีความโลภหมด อย่างเช่น FOX จัดอันดับมหาเศรษฐีใครมีมากที่สุด สร้างเครือข่าย Growth เรื่องความยั่งยืน

เชียงคานเรื่องกีฬา มวย ฟุตบอลที่นี่เก่ง โรงเรียนเชียงคานขึ้นชื่อ

คุณพิชญ์ภูรีพึ่งสำราญ

เชียงคานมีทุนของตัวเอง อยู่มาก อาหาร วัฒนธรรม วิถีไทยลาวการเป็นสนามบิน
ศุลกากรน่าจะได้ประโยชน์ ในเรื่องความสัมพันธ์ จะเพียงพอหรือไม่ในอนาคต

จุดอ่อน ด้านการบริหารจัดการ

จุดแข็ง เรื่องทุนมนุษย์ในการทำงาน มีเครือข่ายที่เข้มแข็งทุนมนุษย์ในภาคอื่น ๆ ที่สร้างเครือข่ายใหม่ ๆ จะสร้างความเก่ง ความเข้มแข็งอย่างไร

เราไม่ได้ต้องการข้อมูลอย่างเดียว มี Innovative Project เพื่อไม่ให้มีปัญหาจากของที่มีอยู่แล้วหายไป

การได้ความคิดใหม่ ๆ เช่น Sport Tourism

เป้าหมายเชียงคานรองรับอาเซียน ทั้งกีฬาและการท่องเที่ยวด้วย

การร่วมมือกันเป็นเครือข่าย ถ้าต่อเนื่อง จะมีความสัมพันธ์ร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน งานจะไม่หยุดนิ่งอยากให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปได้

ปัจจุบันเครือข่ายที่ทำมาแล้วมีอะไรบ้างในเชียงคาน ทั้งกีฬา และท่องเที่ยว

คุณทัศพงษ์ สุขศิริ

ทางหอการค้าได้คาดการณ์เรื่องการเปิด AEC เรื่องคน เรื่องงาน การหลั่งไหลในประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ในจังหวัด จำเป็นต้องเตรียมการในเรื่องนี้

มีการผลักดันเส้นทางการท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างเลยและหลวงพระบาง

มีการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่

การบินจากเลยไปกรุงเทพฯ จุดคุ้มทุน เรื่องเที่ยวบิน แต่ก่อน หอการค้ามีการเติมคนให้เต็ม เช่นจุดคุ้มทุน 7 ที่นั่ง จนปัจจุบัน เพิ่มเป็น 2 Flight

เรื่องแท็กซี่ มีการลงทุนโดยหอการค้าทำกันเองก่อน และต่อมาถึงสามารถมีคนและอยู่รอดได้

การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ควรมีการทำสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างช่วงปากชม-เชียงคาน

การก่อสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ขึ้นมา มีสมาชิกจังหวัด 106 คน ดึงกลุ่มนี้ไปทำงานหลายส่วน มีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และหลายฝ่ายในองค์กร

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเลย มีการนำเสนองบประมาณเพื่อเสนอทางนายกรัฐมนตรีให้โครงการแรกพอสมควรประเด็น สำคัญคือการเริ่มจากให้ผู้นำเห็นความสำคัญก่อน

ปัญหาเชียงคานมี 2 ส่วนคือส่วนราชการ และอีกส่วนคือชุมชน ที่สนแต่การขายของได้เงินเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวจะเข้ามาหรือไม่ แต่อยากให้มองถึงเรื่องความยั่งยืนด้วย สิ่งเหล่านี้ต้องพยายามสร้างจิตสำนึก บางครั้งมองเรื่องการเสียผลประโยชน์ของเขาเราไม่ได้มองว่าปัญหาเป็นของ เทศบาลที่ต้องแก้ไขอยู่แล้ว

มีการเดินไปที่ถนนคนเดิน แต่สินค้าที่ขายก็เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอีกหลาย ๆ ที่ มีการสั่งซื้อของมาจากที่อื่น

คุณพิทักษ์ชัยสิงห์บุญ

ทุกอย่างมีเหตุผล แต่ทำอย่างไรทุกภาคส่วนถึงให้ร่วมมือ คนในเชียงคานขาดเรื่องประชาสัมพันธ์ ขาดบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์สวยหรู แต่ไม่มีทีม ไม่มีความรู้พื้นฐานในท่องเที่ยวที่เป็นตัวยืน ถ้าในองค์กรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ดีมีการสื่อสารที่ดี กฎระเบียบ ให้มีความยั่งยืนสู่ชุมชน กลุ่มชาวบ้านไม่เข้าใจผู้ประกอบการ ธุรกิจต้องมองยาว

มีทรัพยากรริมแม่น้ำโขง ทำไมไม่สร้างมูลค่ามาตรฐาน และบรรยากาศเพื่อให้ได้ทุกอย่างครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น

คนในชุมชน ผู้ประกอบการยังมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการไม่ชัดเจน ถ้าเชียงคานสามารถควบคุมตั้งเป็นกลุ่มที่ให้เขตต่าง ๆ ไปสู่ข้างนอกได้

จะมอง Direction เป็นพักผ่อนและกีฬา ใส่กีฬาในเมืองเชียงคาน

มีการทำเส้นทางเชื่อมโยงการบินระหว่างเชียงคาน-หลวงพระบาง

นำสิ่งที่เป็นปัญหาปัจจุบันไปใส่ต่อ

เส้นทางที่เดินไปข้างหน้าเป็นเส้นทางที่ขรุขระมาก ถ้านำปัญหามาคุยกันแบบบูรณาการเข้าหากัน ให้ประชุมครั้งต่อไปเป็นประโยชน์

การบริหารอยู่ในระดับพอใช้ แต่ในอนาคต ต้องจัดเตรียม ต้องจัดแจงความเข้าใจทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ก่อน

คณะบริหารหรือเทศบาลมี 5 คน ต้องเข้าใจเรื่องเดียวกับผู้บริหารคือต้องพัฒนาผู้นำให้สามารถเข้าใจให้ชัดเจน ใน Direction ก่อน

หมอ วิศวะ ท่องเที่ยว เรื่องการตลาด Infrastructure การเงิน IT การเงิน การตลาดสามารถจัดการได้ ดึงคนที่มาปรับทัศนคติร่วมกัน

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

ใน 40 คน ช่วยแนะนำด้วยเป้าต้องชัด จะเป็นหอการค้ากี่คน ผู้นำท้องถิ่นกี่คน ผู้ว่ากี่คน จะได้วางแผนด้วย

ขอให้เชิญตัวแทนแม่น้ำโขงที่ไม่ใช่เชียงคานมาด้วย คนมาจริง ๆ น่าจะ Focus ไปที่เชียงคาน เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืน การปรับทัศนคติ การดูแลทุนมนุษย์

ท่องเที่ยวในอนาคตไม่ได้อยู่ที่ขยายอย่างเดียว แต่จะขยายแบบไหน

ดร.กิตติรัตน์กุลตังวัฒนา

ปัญหาของแต่ละที่คล้ายกัน ตลาดอินโดจีน สาหัสมากเนื่องจากความโลภ ไม่ยอมเสียประโยชน์ส่วนตัว

เทศบาลมุกดาหาร ปัจจุบันเข้มแข็ง ใช้อำนาจของ คสช. ปรับวิกฤติเป็นโอกาส รื้อร้านค้าที่เกะกะต่าง ๆ ต้องทำความเข้าใจ ให้มีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ทุกคนประโยชน์นักท่องเที่ยวที่มา เรื่องเทศกิจ ต้องทำเหมือนตำรวจ ทำหน้าที่แทนตำรวจ

เทศกิจดูแลผู้มาท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน ให้ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว มุกดาหารได้รับให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิ่งที่ต้องทำคือการท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ การจัดแบ่งโซนนิ่ง

การดูแลเรื่องมลภาวะการรองรับอาเซียนนั้น คนที่จะเข้ามา เที่ยวจริง ๆ จะไปพัทยาไม่มาแถวนี้

คนที่มาเที่ยวเชียงคานมี 98% คนไทย 2 % คนต่างชาติ

ควรมีการเชื่อมโยงกับต่างชาติ มีเส้นทางรถวิ่ง

โรงแรมราคาเท่าไหร่ ถ้าราคา 1,500 บาท ถือว่าแพงไป ไม่ยั่งยืน

กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว ต้องมีภาคเอกชนที่เป็นส่วนร่วม เอาภาคเอกชนขับเคลื่อน ปัญหาของการพัฒนาคือเอางบประมาณและฟันอย่างเดียว

พัฒนาการอำเภอเชียงคาน

เป็นคนลำพูน ได้ยินชื่อเสียงเชียงคานก่อนหน้านั้น ประมาณ 7 เดือนที่แล้ว พบว่าเชียงคานมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ในฐานะคนภายนอกเห็นจะตกใจมาก ในมุมของนักพัฒนา มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลอะไรต่อคนเชียงคาน เช่น บ้าน แต่ขอชื่นชมเทศบาลในเรื่องการควบคุม อำนวยความสะดวกมากเลย แต่คนเชียงคานตระหนักตรงนี้บ้างหรือไม่มีคนจากที่อื่นมาแสวงหาผลประโยชน์จาก เชียงคาน

บ้านที่ยังเป็นบ้านอยู่ บางบ้านอาจกลายเป็นบ้านคนอื่นไปแล้ว เชียงคานเป็นเมืองสงบ ปั่นจักรยาน ลูกหลานอยู่อย่างไร มีเงินมาถึงหน้าบ้านเลยจะทำอย่างไร แต่ก่อนพูดถึงเครือข่ายโอทอปที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยว ไม่ได้มองเชียงคานแค่ถนนคนเดินเท่านั้น เชียงคานน่าจะได้อะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ ประเด็นจากภูมิปัญญาหรือ โอทอป คนเชียงคานไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นของตัวเอง ที่ขายอยู่ที่ถนนเชียงคาน อยากให้เครือข่ายที่มาช่วยคือเครือข่ายโอทอป

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ดู 2 ที่ คือ บ้านน้อย กับบ้านนาปาหนาดอารยธรรมไทดำ

ดร.ณัฐพงศ์ตันมิ่ง

อนาคตที่อยากจะทำของเชียงคานต้องการอะไรบ้าง เรื่องอนาคตคือยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชียงคาน คือเราต้องการอะไรบ้าง สิ่งที่ยังขาด คือการประชาสัมพันธ์ อินเตอร์เน็ต อบรมการท่องเที่ยว ทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวที่เชียงคานมากขึ้น แค่การทำแผ่นพับอย่างเดียวไม่น่าจะพอ

คุณชาญณรงค์ วงศ์ลา

สิ่งที่ทุกท่านมาอยู่ในส่วนราชการและวงบริหาร อยากให้มีการเอาประสบการณ์ที่มีแล้วมาแลกเปลี่ยนกัน มีการรวมพลังแบ่งปันความรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง สิ่งที่ชุมชนมี มีความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะยั่งยืนต้องเกิดจากรากฐานที่ไม่ใช่มาจาก Top Down

กลุ่มประมง กลุ่มเกษตรริมโขง มีอะไรบ้าง มีการปรับตัวอย่างไร

การเตรียมข้อมูล กรณีเขื่อนแม่น้ำโขง ในอดีตเป็นอย่างไรบ้างอนาคตและปัจจุบันเป็นอย่างไร จะอยู่กับอนาคตทำอย่างไรได้บ้าง

สิ่งที่ได้ ไม่อยู่กับอนาคตของตนเองด้วยซ้ำ

มีการคุยกับกลุ่มเครือข่าย ปรับตัวอย่างไรบ้าง ให้อยู่กับสังคมได้ตลอดไป มีการทำร่วมกับชุมชน เป็นศูนย์ชุมชนเก็บรวมรวมด้านประมงและลุ่มน้ำโขง มีการศึกษา สกว.เรื่องการท่องเที่ยวของลุ่มน้ำโขง

ดร.สุภาวดี สำราญ

เชียงคาน มาแล้วทิ้งไม่ได้ คนเชียงคานมีลักษณะ Inside in ไม่ค่อยฟัง แต่เป็นลักษณะ Outside in จะฟังหมายถึงต้องให้คนนอกมาพูดถึงฟัง

การท่องเที่ยวเชียงคานเริ่มจากศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถเป็นได้ เป็นการท่องเที่ยวที่ใช้การท่องเที่ยวนำมาก่อนกระบวนการท่องเที่ยวที่ตามมา ที่หลัง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสภาชุมชน เป็นคนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุววิจัยเชียงคาน พยายามดึงความเป็นอัตลักษณ์ของเชียงคาน พยายามสร้างคุณค่าทำเป็น Art Identityให้เด็กสามารถระบายสีขวดน้ำ ขายได้ 150 บาทการทำผ้าห่มนวม กลุ่มตัวอย่างเป็นของคุณจักรพันธ์ สายจันทร์ ที่บ้านทำ

ทำไมคนเชียงคานต้องทำผ้าห่มนวม 3 คน สิ่งนี้ได้แสดงถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชาวเชียงคานที่ต้องอยู่ด้วยกันแสดงถึงความสามัคคี ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทำได้สำเร็จ

มะพร้าวแก้ว มีปัญหาเรื่องแข่งกันขาย เวลาพัฒนาชุมชนเลือกเฉพาะบางกลุ่มที่ให้ความร่วมมือ ต้องสร้างมะพร้าวแก้วให้เป็นเอกลักษณ์ของเรา

มีการจัดชุดใส่บาตร พระมาเดินลงมา ใส่บาตรที่หน้า Homestay ของตัวเอง มีกลุ่มดูแลใส่บาตรข้าวเหนียว มีผ้าบินเป็นผ้าของตัวเอง คนขายผ้าทุกคนจะได้ประโยชน์ เป็นวิถีชีวิตที่วัด คุณค่ากลายเป็นมูลค่าได้ไม่ได้ทำให้วิถีชีวิตของการใส่บาตรข้าวเหนียว คือเฉพาะข้าวเหนียว

ผาสาดลอยเคราะห์ คือคนเชียงคาน ใครก็ตามที่มีทุกข์โศกมาก ๆ จะทำผาสาดลอยเคราะห์ ถ้าจะลอยเคราะห์จริง ๆ ให้ทำเอง มีการจุ่มเทียน ตัดเล็บ ทำผม ว่าใส่ไปเพราะอะไร ให้นักท่องเที่ยวเกิดความซาบซึ้งในวิถีชีวิต เราไม่สามารถเปลี่ยนเมืองท่องเที่ยวได้ แต่ทำให้มีมูลค่าได้

ปัจจุบันกำลังทำการรวบรวมงานวิจัยของคนที่มาทำการวิจัยที่เชียงคานทั้งหมด ว่าทำเรื่องอะไรบ้าง เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดได้ ควรรู้ว่ามีใครมาทำอะไรเมื่อไร ได้ผลอย่างไร อยู่ในงานตนเอง ตัวอย่างของงานวิจัยอาจารย์ธงชัย ตันสวัสดิ์ เลยจะเป็นต้นแบบของประเทศในการเป็นเมืองจักรยาน มีจักรยานมาลงที่เชียงคาน เป็นจักรยานใช้ฟรี และเก็บใน Station ที่สาธารณสุขสามแยกกับหน้าโรงพยาบาลเป็นกุญแจล็อก

คุณจักรพันธ์สายจันทร์

ท้องถิ่นต้องพยายามเช็ดล้างกับการบริหารงานที่ไม่มีทิศทาง นายกฯ ห่วงในเรื่องของคน เมืองเราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือไม่ใช่ต้องอยู่ได้ เรื่องของเราที่ทำมากกว่าดูแลผู้สูงอายุ

โลกที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าการเปิดรองรับ AEC เราไม่ได้ทำงานคนเดียว มีเครือข่าย มีด่านศุลกากร มีการแบ่ง Phase ในการทำร่วมกับเทศบาล เซ็น MOU รวมกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เราไม่ได้กอดไว้คนเดียว สามารถไปดูเส้นแม่น้ำเหลืองได้ หรือไม่ดูย้อนรอยอารยธรรม หรือเมืองผลไม้ที่ส่งออกได้มหาศาล

มีจุดแบ่งเมืองเชียงคาน กับเมืองเลย

คนที่เข้ามาควรอยู่ในเขตเชียงคาน แล้วเชื่อมโยงไปท่าลี้ ภูเรือ ด่านซ้ายให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเมืองไทรยบุรี หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ ให้เกิดการท่องเที่ยวแบบวงแหวนหรือวงกลม ไทยเสมือนเป็นหน้าด่านเปิดประตูสู่อาเซียน การมองคนในเชียงคาน มีทั้งกลุ่มพัฒนาครอบครัว ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน มีขบวนนางงามพันปี ให้ผู้สูงอายุมากสุดมารำเป็นขบวนยาว ได้รถ CNN มาถ่ายทอดสด พื้นที่ 30% ของเชียงคานสามารถพักที่ไหนก็ได้ เรื่องธุรกิจ คนเชียงคานไม่ได้เสียผลประโยชน์ แต่ได้ผลประโยชน์ ทำอย่างไรให้เงินที่ได้จากส่วนต่าง ๆ แลกกัน หมุนเวียนกัน

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ทำอย่างไรให้สิ่งครั้งนี้เป็นประโยชน์ ไม่ซ้ำซ้อน ไม่น่าเบื่อ สิ่งแรกคือ เชียงคาน จ.เลย และให้กระเด้งไปที่จังหวัดอื่นในภาคอีสานในเรื่องวิถีชีวิต และวัฒนธรรม สามารถสร้างคุณค่าได้มหาศาล

ให้มีการสร้างความสมดุลของตัวละครระหว่าง 4 กลุ่ม คือ ชุมชน ราชการ นักธุรกิจ วิชาการสิ่งที่อ่อนมากคือชุมชน กับวิชาการยังทำไม่ดีนัก ราชการส่วนหนึ่งเน้นที่งบประมาณตัวเอง ธุรกิจเน้นที่กำไรขาดทุน ดังนั้นความสมดุลในตัวละครต้องมีมากขึ้น

การประชุมต่อเนื่องในภาคอีสาน ควรเน้นเรื่อง

1. ทุนมนุษย์

2. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ

3. ตัวละครที่อยู่ในห้องนี้ดำเนินการต่อ เตรียมการวางแผนให้ดี แนะนำแต่ละกลุ่มควรเป็นใคร อาจกระเด้งไปที่กระทรวงมหาดไทย โอทอปอาจกระเด้งไปอาเซียน

4. ศักยภาพเชียงคานในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ยังไม่แน่ใจเรื่องขยายตลาดไปที่ไหนเมื่อได้อย่างหนึ่งต้องเสียอย่างหนึ่ง

5. มาตรฐานการท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตให้ไปด้วยกัน

สรุปโดยทีมงานวิชาการ Chira Academy

การจัดสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 2 กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร

โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

กล่าวถึงความร่วมมือในลักษณะ 3 ประสาน คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระเด้งจาก Sports Tourism และ Growth and Sustainability

ปีที่ 2 ได้นำเอาองค์ความรู้ต่าง ๆอยากให้การท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคตมี Role Model ที่แตกต่างกัน มาร่วมกัน

1. นักวิชาการ

2. กลุ่มผู้นำท้องถิ่น

3. นักธุรกิจ และผู้ประกอบกิจการ

4. ภาครัฐ ราชการ

การวิจัยต่อเนื่องครั้งที่ 3 ยังคงเป็น การดำเนินการในพื้นที่ ปี 2558 เป็นปีวิถีไทย ได้เลือกภูเก็ต

การทำงานต้องเน้น 3 V

1. Value Added

2. Value Creation

3. Value Diversity

ดร.จีระ เชื่อว่ามนุษย์ในอนาคตมีศักยภาพมากมายที่จะสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เราต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำไปเสริมงานหลัก ๆ ของรัฐบาล ต้องทำร่วมกับเขา เพื่อนำงานเหล่านี้ไปสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ Value Diversity คือ ระหว่างตัวละครต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมา โดยเฉพาะนักวิชาการและอีกเรื่องหนึ่งคือ Value ที่เกี่ยวกับต่างประเทศ คือต้องมีตัวละครจากต่างประเทศเข้ามา

ปีนี้ มีงบประมาณเชิญตัวแทนจากอาเซียน ลุ่มแม่น้ำโขง เข้ามาศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือเชียงราย มี ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม จีนตอนใต้

แต่ละท่านที่มา โดยเฉพาะที่มาจากจังหวัดพังงา กระบี่ ระนอง ให้มองถึงการกระจายโอกาสท่องเที่ยวด้านอันดามันก่อน

ประเด็นคือใช้ 3 V ให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างจริงจัง

และมีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งที่พังงา จำนวน 40 คน

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ คือต้องเอาสื่อมวลชน เอาคนข้างนอกเข้ามา อยากให้อาจารย์ทั้งหลายทราบว่า สิ่งที่ทำได้ดีคือการ Networking กับคนข้างนอก

กลุ่มที่มาในวันนี้คือคนที่มีกำลังสำคัญที่สุดของประเทศ คนที่อยู่ข้างล่างคือคนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดของประเทศ อำนาจอยู่ที่ปัญญา ต้องหลีกเลี่ยงกฎระเบียบต่าง ๆ ในวันนี้ให้ได้

คุณพิชญ์ภูรีพึ่งสำราญ

จากกรณีศึกษาเชียงคาน

ด้านการบูรณาการที่เชียงคาน

ที่เชียงคานพบว่าไม่มีร้านเหล้าเบียร์ อยู่ในโซนเมืองเก่า แต่ถ้าจะมีต้องจัดที่โซนข้างนอก สิ่งที่ควรจะบูรณาการคือตัวอาคารจะอนุรักษ์ทั้งหมดไม่มี 7-Eleven ที่เห็นทั่วไป จะมีลักษณะคือเป็นการอนุรักษ์ของพื้นที่การพัฒนาจะทำให้เห็นลูกหลานทำมาหา กิน

วัยรุ่น ที่มาอยู่เชียงคาน ใช้ชีวิตแบบ Slow life

ในแง่มุมวัฒนธรรมใช้จารีต ฮีต 12 คลอง 14 มีพิธีการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ใช้การเดินทางโลจิสติกส์มีการท่องเที่ยวแบบจักรยานอย่าง Tour de France แต่เป็น Tour de Khong

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

การสร้าง Network ในตัวละคร 4 กลุ่มควรใช้การนำ 3 V มาใช้ เอาความเป็นเลิศของวิถีไทยมาเป็นหลัก ในอนาคตน่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุด เชียงคานเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้ว

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

เห็นด้วยว่าเราน่าจะมีบทบาทที่เป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญ

และพบว่าการสร้าง Network ในอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อย Effective เท่าไหร่นัก

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

เห็นด้วยว่าประเด็นการสร้าง Networking เป็นเรื่องสำคัญ เป็นตัวเสริมที่สำคัญที่สุด ต้องเน้นการผนึกกำลังและการกระเด้งไปสู่ส่วนต่าง ๆ ได้หมด สร้างความคิดสู่ Value ที่สูงขึ้น ไม่ใช่ Value ของบาร์เบียร์ ของผู้นำท้องถิ่นที่โลภ ต้องการฝึกคน ต้องเน้นเรื่องทุนทางคุณธรรม จริยธรรม ถ้าธุรกิจนำอย่างเดียวประเทศไทยก็ไม่สามารถเดินไปได้

จีระเดชดิสกะประกาย

ได้มองเรื่อง Network ว่าน่าจะเป็นจุดกลางที่ติดต่อกับต่างประเทศด้วยขอให้มองการท่องเที่ยวแบบ มาเลเซียที่มองถึงการท่องเที่ยวในอาเซียนด้วย เช่น Malaysia Through Asia เหมือนเป็นการท่องเที่ยวเอเชียอย่างแท้จริง

คุณสุพัฒน์ จันทร์อ่อน

เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายท้องถิ่น ได้ไปดูงานที่เยอรมันและเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ว่า น่าจะเอาความรู้ของแต่ละกลุ่มรวมกันแล้วมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ ยั่งยืน

คุณทรงสิทธ์ บุญผล

เชื่อว่าชุมชนแข็งแกร่ง ยั่งยืน เริ่มมาจากชุมชนราไวย์ ขยับมาสู่การสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตมีการผสานเครือข่าย อันดามัน 5 จังหวัด ได้เล็งเห็นพลังชุมชนถ้าชุมชนจับมือกันจะสามารถเป็นพลังไปสู่ภาคอันดามันได้

อาจารย์สมเสริม ชูรักษ์ จ.พัทลุง

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจพอสมควร มีการจัดทำโลมาเอเซียนบีช ที่หาดแสนสุขลำปำมีการเสนอในที่ประชุมสมาพันธ์ องค์กรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาว่าในปี 2558 นี้ น่าจะมีสัตว์ประจำอาเซียนขึ้นมาน่าจะมีสื่อหรือสัญลักษณ์ของอาเซียนขึ้นมา

คุณอภัย คงมานนท์

กลุ่มอ่าวไทย ยังคงทำต่อเนื่องตลอดโดยพัทลุงจะเป็นตัวเชื่อม ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง โดยมีพัทลุงเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจภาคใต้

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

การทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ที่วัดได้ถึงแม้จะน้อยก็ตาม

คุณเฉลิมชาติเจนประเสริฐ จ.พังงา

เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ ทำธุรกิจท่องเที่ยวที่เขาหลัก ให้ภูเก็ตเป็นพี่ใหญ่ กระบี่เป็นพี่รอง และพังงาเป็นน้องเล็ก ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการ ประชาชน หลายครั้งได้เห็นหลาย ๆ อย่าง หลายๆ เหตุการณ์เราสามารถมีช่องทางเชื่อมกับด้านล่างและด้านบนมารวมกัน

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

คนที่ให้ทำโครงการนี้คือรัฐบาล สิ่งที่ทำจะเน้นการทำเพื่อส่วนรวมจริง ๆ ที่พังงา นอกจากเป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมพังงาที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นวิถีชีวิตไทย ให้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมา มาดูวิถีชีวิต

อยากฝากการบ้านให้ทำว่าการประชุมครั้งต่อไป ให้พังงามี 3 V มี คือ Value Added, Value Creation และ Value Diversity ทางธรรมชาติ จะมีแนวทางอย่างไรบ้างในจังหวัดพังงา

คุณเฉลิมชาติเจนประเสริฐ

ได้เคยไปประชุมกับรัฐมนตรีคนก่อนว่า อยากทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน พบว่า จังหวัดพังงา มีประวัติศาสตร์มากว่า 2,000 กว่าปี และได้เรียนรู้จากหนังสือพุทธกาลเล่าว่า พระมหากษัตริย์ในอินเดียส่งคณะทูตไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ตะกั่วป่า มีโบราณสถานที่เป็นซากปรักหักพัง สันนิษฐานว่าคือ ตะโกลา แต่หายไป อาจเนื่องจากเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว มีชาวเลที่หมู่เกาะสุรินทร์ มีคำพูดที่ใช้การสื่อสาร ไม่ใช้ตัวหนังสือ มีการนับถือผีทะเล มีบทสวดทุกวัน ว่าเมื่อน้ำลดให้ขึ้นเขา ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการหนีสึนามิพอดี กลุ่มนี้เป็นกลุ่มมอร์แกน ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้นำมาเชื่อมกับภูเก็ต และกระบี่

คุณสมทรง ชามะสนธิ์

เป็นคนที่มาจากการกีฬา เป็นผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้บริหารเว้นวรรคจากเลขาฯ มาเป็นที่ปรึกษาเคยมีการจัดสัมมนาหลายครั้ง จากการจัดสัมมนามีมาตรการมากมาย แต่เวลาในการปฏิบัติจะทำอย่างไรมีการสอนภาษาพม่า ภาษาต่าง ๆ และควรให้เด็กเรียนรู้ภาษาสัก 2 ภาษา แต่ที่ผ่านมาพบว่าครูที่มาสอนไม่ต่อเนื่อง มาแล้วก็ไป ดังนั้นคนที่คิดนโยบาย ควรมีการติดตามประเมินผลว่าได้ผลอย่างไร ไม่ใช่มีการสอนแต่ไม่เกิดผลที่แท้จริง ปัญหาอีกอย่างคือการเรียนรู้จากเจ้าของภาษา แต่คนที่มาสอนไม่ใช่เจ้าของภาษาที่แท้จริง

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ถ้ามีจะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มทางกีฬาจะทำอะไร อย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี Tour de France นำเข้าสู่การจัดกีฬา Tour de Khong อย่างที่กลุ่มภาคใต้อาจเสนอการขี่จักรยานเชื่อมไปที่มาเลเซียด้วย

คุณสมทรง ชามะสนธิ์

คิดว่าจะจัดจักรยานเป็น Tour of Phangnga แต่ยังไม่สำเร็จ เลยคิดอยู่ว่าจะเชื่อมจากชุมพร ระนอง พังงา และภูเก็ต

อีกโปรเจคที่จะจัดคือเจ็ทสกีที่ทะเลท่านุ่น เชื่อมระหว่างพังงา กับภูเก็ต

ดร.จีระเดชดิสกะประกาย

ภาษาอาเซียนที่เป็นทางการคือภาษาอังกฤษ ไม่มีใครเป็นเจ้าของภาษาที่แท้จริง แต่ภาษาที่ต้องการคือตัวกลางในการสื่อสารที่แท้จริง

เสียงเรียกจากท้องน้ำ ที่มอร์แกน ถูกให้ออกจากชายหาดไม่กลับมาอีกเพราะรัฐบาลไทยไปเล่นแง่กับเขา

ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

ได้ศึกษาและดูแลฐานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีวิถีโหนดนาเล เรื่องการท่องเที่ยว มีอาชีพหลักทั้งทะเลไทย ทั้งสวนยาง ในปี 2558 ได้ปรับมาเป็น Issue Base มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยป่าชายเลน มีการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนด้วยตัวเอง และจะได้นำ 3 V ที่ ดร.จีระ แนะนำไปช่วยในการบริหารจัดการ

เป้าหมายมองที่ Route Programคือโปรแกรมทัวร์ป่าชายเลน อันดามัน กิจกรรมที่ทำต่อเนื่องคือวิ่งผลัดสองมหาสมุทร จากสตูล ปากปารา จบที่หาดสะมิหรา ที่สงขลาฯ ทำร่วมกับ ททท. สตูล มีความเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม มีตัวปัญจะสีละ มีวิถีมุสลิม มีกลุ่มที่เล่นอยู่ สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาได้

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

เราต้องมีแนวร่วมทุกจุด ดร.จีระ เป็นเสมือนแกนกลาง ไม่สามารถทำทุกอย่างได้

เป็นลักษณะ Informal Dialogue แต่ภาษาวิธีการเรียก In-depth Interview

ต้องมีปัญญาและปัญญายกกำลังห้า เสนอว่าอยากไปดูป่าดิบชื้นที่ บรูไน (Tropical Forest)

คุณเมธา อินทรโยธา

ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี ดูแลในเรื่องกีฬา การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวง ต้องเน้นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

มีประชาชนทั้งไทยและต่างชาติใช้บริการเกาะสมุยอย่างคับคั่ง การกล่าวถึงความเป็นอาเซียนได้กล่าวถึงว่ามี Tour de Khong ที่อยากให้เกิด จะบูรณาการร่วมกับ สมาคมจักรยานในประเทศไทย และอยากให้เกิดขึ้นในทางอันดามันด้วยเช่นกัน

ดร.จีระเดชดิสกะประกาย

เราสามารถคุยกันในแต่ละจังหวัดและร่วมมือกันทั้งหมด เห็นด้วยหรือไม่ว่าทำไมกีฬากับท่องเที่ยวร่วมกันได้ตัวอย่างในต่างประเทศตัว ใช้กีฬาแล้วการท่องเที่ยวตาม เช่น เมื่อมีการจัดแข่งขันฟุตบอล แล้วมีการท่องเที่ยวต้องตามให้ทันในเรื่อง Facility ทุกอย่างต้องพร้อม ตัวอย่างลำพูนที่เกิดปัญหาเพราะวีดิโอ Lost in Thailand เช่น วิถีชีวิตของชาวบ้าน มีนักท่องเที่ยวมาดูแล้วถ่ายรูปร่วมกัน

คุณรุ่งอรุณ อินทรโยธา

จะเก็บเกี่ยวไอเดียด้านกีฬาพัฒนาอย่างไร เช่นกีฬาพื้นบ้านจะเป็นตัวชูการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างไร จากการไปสังเกตการณ์ที่ผ่านมา กีฬาสุราษฎร์ธานี มีสนใจเรื่องมวยไทยไชยา อยู่ระหว่างศึกษาเรียนรู้จากไชยาโดยตรง

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ขอให้มีคนเดิมมาร่วมด้วย ซึ่งกระทรวงฯ เห็นด้วยทำให้ต่อยอดได้

คุณเอกพงษ์ เหมราจ.สตูล

จุดเด่นคือ จังหวัดชายแดน ที่ติดกับปัตตานี ยะลา แต่ในตัวสตูลมีความแตกต่าง ไม่เหมือนกับทางสามจังหวัด ซึ่งมีมุมมองคล้ายกัน มีแนวทางการเผยแพร่เรื่องความปลอดภัย ในกรณีสึนามิ สตูลไม่กระทบโดยตรง แต่กระทบในลักษณะเป็นชายฝั่งอันดามันเหมือนกัน อย่างกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ไม่ได้กระทบเช่นเดียวกัน

สิ่งที่โชว์ได้คือ อาหารฮาลาล นักท่องเที่ยวมาใช้บริการทางฝั่งปากปารา มาหลายร้อยคน และมีห้องพักที่หลีเป๊ะที่สามารถรองรับได้ 6,000 กว่าคนต่อวัน

ผู้คนมีความน่ารัก มีฟอสซิลดึกดำบรรพ์เก่าแก่มาก มีการค้นพบซากแมมมอสหินหลายร้อยปี มีความเก่าแก่กว่าของมาเลเซีย น่าเอามาเป็นสถานที่ดูงาน

ผกามาศ เพชรสิน

การเข้าร่วมกิจกรรม Youth Camp คิดว่าเด็กรุ่นใหม่มีความรู้สึกอย่างไร

สิ่งที่ได้คือได้เพื่อน ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การกล้าแสดงออกของเพื่อนต่างประเทศ เด็กไทย ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นกับกล้าแสดงออก

การท่องเที่ยวสีเขียว ในเรื่อง Green Tourism และ Green Sport ได้อย่างไร ทำอย่างไรให้ประเทศในอาเซียนเป็นเมืองสีเขียวและชุมชนสีเขียว พบว่าแต่ละประเทศมีทรัพยากรที่สามารถทำให้เป็นสีเขียวได้ ก็คิดว่าน่าจะต่อยอดได้

นิตยา ทองเสนอ

สิ่งที่ได้จาก Youth Camp ทำให้เข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประเทศ สามารถนำที่ไหนเป็น Hub ของอาเซียนได้บ้าง มีไทย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ลาว มีการดึงเอาไอเดียใหม่ ๆ มาเสนอให้มูลนิธิฯ และกระทรวงฯ ไปต่อยอดพัฒนา ให้การท่องเที่ยวของอาเซียนเป็นจุดเด่นของโลกได้

ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ

ขอบคุณทุกท่าน มางานนี้อยากมาฟังทุกท่านเป็นหลัก มาเสนอและแนะนำ

ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย

คุณเอกพงษ์ พูดเรื่อง ฟอสซิลน่าสนใจมาก

การมองรากเหง้าคนไทยว่าเป็นอย่างไร เหนือเป็นลาวตะวันออกเป็นกัมพูชา ทางใต้เป็นมาเลเซีย ทางตะวันตกเป็นมอญ

การดึงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประโยชน์ทั้งหมด

คนใต้ไม่ชอบเที่ยว แต่ทำให้คนอื่นเที่ยว แต่จะเน้น Cultural มากกว่า เน้นวิถีมุสลิม วิถีพุทธ

อยากได้ปลาโลมา อิรวดี เป็น Mascot

อยากให้พัทลุงเป็นศูนย์กลาง 2 ฝั่ง

ทางวิชาการ มี ดร.ปาริชาติเป็นภาควิชาการ

ทางภาษา เกาะหลีเป๊ะ อ่านว่าอีกอย่าง ต้องดูว่าเขียนอย่างไร

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วัตถุประสงค์หลักคืออยากให้เช้าวันนี้มีเป้าที่ชัดเจน ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของเรา เรื่อง Sport Tourism เป็นข้อเสนอของ ดร.จีระ และได้มีการจัดทำเป็นหลักสูตรปริญญาเอกของ ม.เกษตรศาสตร์ และ มศว.แล้ว

ในภาคใต้มีสภาพภูมิประเทศเหมาะกับการทำ Sport Tourism ได้มหาศาล World Asean Beach ไทยเสนอตัวแล้ว เมืองไทยเหมาะกับการทำ World Beach Gameปีที่หนึ่งเสนอว่าอย่าบ้าคลั่งเงิน บ้าคลั่งความยั่งยืน ให้มองการท่องเที่ยวใน 10-30 ปีข้างหน้า เหลือให้คนรุ่นหลังหรือไม่ เอาความรู้กระจายไปตามคลัสเตอร์ต่าง ๆ ปีที่สองเน้นเรื่องการทำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการ ท่องเที่ยวและกีฬา

ปีที่สาม เน้นวิถีชีวิตวัฒนธรรมในคลัสเตอร์ที่ยังไม่เจริญ ให้การกระจายตัวของการท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพมากที่สุด

ในช่วงบ่ายที่ประชุมจะเสนอว่าควรมีใครบ้างที่มาจากแต่ละจังหวัดให้แนะนำด้วย และหลังจากจบไปแล้วใช้ Social Media อย่างไร สร้างให้ Knowledge เหล่านี้กระจายไป และจะแนะนำหัวข้ออย่างไร เอามูลค่าทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต เป็นตัวอย่างการท่องเที่ยวในอาเซียน ไม่ใช่แค่อาเซียนมาเท่านั้น แต่ให้คนในโลกมาด้วย

ในบ่ายวันนี้เป็น Input ในการทำงานต่อไป มีตัวแทน Cluster จากภาคใต้ไปร่วมประชุมในภาคเหนือด้วย

ต้องการให้ทุกภาคมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพอาเซียน

งบประมาณไม่เยอะ แต่ต้องใช้อย่างคุ้มค่า

ในอนาคตจะกระเด้งไปที่นโยบายของประเทศ เราต่อเนื่องอยู่ได้ เพราะเห็นคุณค่าของเรา สามารถกระเด้งไปเรื่องอื่นได้ เช่น แพทย์ สามารถกระเด้งไปสู่การทำ Export ได้

ต้องคิดในเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ เช่น เงิน 1 บาททำอย่างไรถึงคุ้ม

คุณพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

โจทย์คือการบริหารจัดการเครือข่ายด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

มีการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มีอาหารใต้ อาหารมาลายู เชื่อมโยงได้

มีโลมาอิรวดี มีโลมาเอเชียนบีช มีเรื่องเสน่ห์ วิถีชุมชน วิถีลุ่มน้ำ ชาวเล กีฬาที่เป็น Sport Tourism มี Tour de Andaman และมีมวยไชยา เชื่อมโยงกับปัญจะสีละ ทีเน้นเรื่องความสวยงาม

เสน่ห์วิถีชุมชน ขาดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาชีพมีเชิงเศรษฐกิจพอเพียง ดูเกษตรกรรมวิถีภาคใต้

การประสานความร่วมมือ ความต่อเนื่อง การขับเคลื่อนโอกาสมีพื้นที่ทางวัฒนธรรม มีบ้านเก่า ที่พังงา พัทลุง มีเรื่องความร่ำรวยของทรัพยากรภาคใต้

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

โจทย์คืออาเซียนบวกสาม มีนักวิชาการชั้นเยี่ยมของมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นพี่เลี้ยง มีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม สิ่งท้าทาย คือการมีทรัพยากรจำกัด มีงบประมาณการท่องเที่ยวทั้งหมด ต้องเข้าใจก่อนว่าเราได้เปรียบเพราะมีปัญญา และการจัดการ การทำ Social Media ทำอย่างไรให้ได้ผล

การประชุมครั้งต่อไป ใน 40 คน ควรมีเยาวชนอย่างน้อย 10 คน ต้องเน้นการพัฒนา Youth เพราะเก่ง Social Media

เราต้อง Focus ให้ชัด เพราะถ้าทำสำเร็จจะช่วยประเทศได้ 100 เปอร์เซ็นต์

สรุป

ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

ขอประชาสัมพันธ์ PSU local guideเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรณีมอ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การท่องเที่ยวภูมิปัญญาสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสารพันหลากวิถี ที่ทุ่งหว้า ได้รางวัลชนะเลิศของภาคใต้ มีการทำวีดิโอตอนต้นปี เอาน้อง ๆ มอ.บวกชุมชนในพื้นที่ ตามหาหัวใจในพื้นที่ จะจัดในวันที่ 16-18 ม.ค. ที่สตูล ทุ่งหว้า

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม สูญเสียพื้นที่ที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของป่า ของทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องศิลปวัฒนธรรมทำอย่างไรให้เห็นคุณค่าก่อน ตัวอย่างเช่นการพยายามให้ความรู้เด็กที่อำเภอสทิงพระ เป็นอย่างไร การทำตาลโตนดเป็นอย่างไร ทำอย่างไรให้สิ่งเล็ก ๆ ในชุมชนเบ่งบานและเป็นแบรนด์เดียวกันได้

ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

ประเทศไทยมีสมบัติล้ำค่าเยอะสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ทำเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวได้ สามารถสร้าง Story telling ได้ แต่สิ่งที่เป็นกังวลคือ การมีของดี แล้วจะทำอย่างไรให้มีความยั่งยืนต่อไปนาน ๆ จะบริหารจัดการอย่างไร

รายได้ต่าง ๆ ที่กลับสู่ท้องถิ่น เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเจริญมาแล้วไม่ทำลายทรัพยากรของเรา

ไม่อยากให้แหล่งท่องเที่ยวที่ผุดขึ้นมาแล้วถูกทำลายซ้ำรอยเดิม

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ภูเก็ตต้องกลับมาที่เรื่องการสร้างความยั่งยืน Sustainability แต่พบว่ามีทัวร์รัสเซียตั้งบริษัทขึ้นมา รัสเซียได้ประโยชน์ไปหมด ทำให้การท่องเที่ยวต้องหาแหล่งใหม่ แหล่งเก่ากลายเป็นพื้นที่ของคนอื่นที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม คนมีเงินกลายเป็นคนมีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ถ้าไม่ดูแลภูเก็ตในระยะยาวอาจ เป็นปัญหา

คุณอภัย คงมานนท์

หน้าฝนเที่ยวตรงไหน ภาคใต้เที่ยวอย่างไร ท่องเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปี แต่เสียดุลที่ภาคเหนือ ภาคอีสานไม่เที่ยวภาคใต้ แต่มาประกอบอาชีพ

พื้นที่อยู่ในพัทลุง พระพุทธนิรัตโลคันธรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้ 14 จังหวัดภาคใต้

อาจารย์สมเสริม เป็นคนหนึ่งที่ส่งเสริมคนรักโลมารักทะเลสาบ ขับเคลื่อนเยาวชนให้รู้จักท้องถิ่น

หลวงปู่ทวดเคยเป็นเจ้าอาวาสที่คูหาสวรรค์ อยากให้พัทลุงเป็นตัวเชื่อมฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย

เมืองหนังลุงโนราห์ สามารถเป็นสื่อที่เชื่อมโยงไปที่วัยกลิก ที่มาเลเซียได้เราอาจเอาวัฒนธรรมมาเชื่อมสู่อาเซียนและกีฬา ทำให้การท่องเที่ยวไม่เจริญงอกงามอย่างสมบูรณ์เอาเด็กรุ่นใหม่มาช่วยท่อง เที่ยวให้ได้

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พบว่าที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของเก่าไม่ค่อยรักษาไว้ เน้นความสะดวกสบาย แต่สูญเสียทรัพยากรที่จะรักษาไว้โชว์ชาวต่างชาติ เราสามารถคงอยู่สภาพเดิมได้หรือไม่

คำขวัญจังหวัด เคยนำมาสังเคราะห์หรือไม่ หลายสิ่งหลายอย่างถูกทำลาย ทำให้เด็กก้าวร้าว

คุณทรงสิทธิ์ บุญคง

ขอสรุปตามรอยวิถีชีวิตอันดามัน

ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย

ยกตัวอย่างบรูไน รายได้ท่องเที่ยวเข้ามาแค่ 1 % ของทั้งหมด อยากทำเกี่ยวกับ Tourism ทำอะไรดี มีป่า มีเขา มีสิ่งต่าง ๆ เลยคิดได้ว่าจะทำวิถีมุสลิม เช่นกีฬาบางอย่างมุสลิมไม่เล่นกับของคนอื่น แล้วจะผูกกับประเทศที่เป็นมุสลิมได้หรือไม่ ถ้าชีวิตท้องถิ่นแต่ละกลุ่มเชื่อมโยงได้ น่าจะเสริมกัน

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

อยากเชิญนักวิชาการของมาเลเซียมาพูด

ปีหน้าควรจัดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

มอ.ต้องทำทุกเรื่อง ให้มอ.เป็นเจ้าภาพด้วย ให้ทางผกามาศ และนิตยาเตรียมเยาวชนจากอาเซียนขอให้เชิญเยาวชนแต่ละจังหวัดมาด้วย

Network ต้องมีผลงานร่วมกัน ควรเอาคนมาเลเซียมาพูดเกี่ยวกับท่องเที่ยวได้ว่าทำอย่างไรถึงจะได้ดี เช่นการมีเรื่องธงและการแต่งกายเกี่ยวกับอาเซียน

คุณเอกพงษ์ เหมรา

ขอเสริมที่ดร..ปาริชาติ พูด แม้อาเซียนยังไม่ได้เกิดแต่กระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มนักท่อง เที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย หลั่งไหลมาทุกวัน มีปัญหาเรื่องความยั่งยืน

ความจำเป็นเรื่องการพึ่งไกด์ท้องถิ่นน้อยลง การดูแลต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง ทำอย่างไรใช้ไกด์ดูแลนักท่องเที่ยวท้องถิ่นเหล่านั้น

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ได้ยกตัวอย่าง ภูฏานที่ จำกัด จำนวนนักท่องเที่ยวเท่าที่รองรับได้ ความโลภ นักธุรกิจ เห็นแก่ตัวมีเยอะ ขอให้ช่วย ๆ กัน

คุณเฉลิมชาติเจนประเสริฐ

การท่องเที่ยวที่พังงาไม่เหมือนที่อื่น ไม่เหมือนภูเก็ต ตัวอย่างเรื่องกีฬา ด้าน Sport Tourism ผู้ประกอบการไม่พร้อมที่จะรองรับ เช่นห้องพัก คน สถานที่ โดยเฉพาะช่วง Hi-season ทำไม่ได้ เรื่องกีฬาเหมาะกับการท่องเที่ยว แต่การรองรับเรื่องคน พังงามีปัญหาตลาดจะเป็นโซนยุโรป ผู้ประกอบการ ถ้าจัดการแข่งขันกีฬาที่พังงา จะล็อกห้องให้ แต่ปัญหาคือไม่สามารถให้ห้องได้เนื่องจากให้ Agency ไปแล้ว

จ.พังงาเป็นศูนย์กลางฝั่งอันดามัน สามารถให้นักท่องเที่ยวพักจังหวัดใกล้เคียงคือภูเก็ต และกระบี่ แล้วไปเที่ยวพังงา 1 วันแล้วกลับ

ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย

บางครั้งถ้าทำแล้วใหญ่โตเกินไปแล้วคนไม่มีก็จะไปไม่รอด แต่ถ้าเฉลี่ยไปยังจังหวัดต่าง ๆที่ใกล้เคียงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาระยะยาวได้

คุณภาพของนักท่องเที่ยวเป็นปัญหา ถ้า Demand เกิด เราจะเป็นผู้ Supply ในแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวต่าง ๆ ถ้าไม่สมดุลก็จะไปไม่รอด อาจให้ทาง Private Sector ช่วยคิด

ฝากเรื่อง Share ผลประโยชน์

สรุปโดยทีมงานวิชาการ Chira Academy

การจัดสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 3 กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach

โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557

ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด

ช่วงที่ 1 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

กล่าวต้อนรับโดย คุณฐกัดชัย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีรัฐวิสาหกิจ 2 แห่งคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย

ถ้ามองในภาพรวมจะไม่ซ้อนกัน ทางด้านการท่องเที่ยว ดูเรื่องมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มีกรมท่องเที่ยวเป็นสำนักงานพัฒนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ททท. ดูเรื่องการตลาด

การกีฬาแห่งประเทศไทยจะมีความคล้ายกับกรมพลศึกษา รับผิดชอบเรื่องยุทธศาสตร์ และกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ

ด้านการพัฒนา ควรมีการพัฒนากีฬากับการท่องเที่ยวควบคู่กันไปมีตำรวจท่องเที่ยวสนับสนุนงาน ท่องเที่ยวให้แข็งแกร่ง และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

จังหวัดตราดเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก เป็นจังหวัดที่ต้องมีความตั้งใจมาถึงจะมาและควรใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ในการอยู่ที่นี่

จังหวัดตราดนั้นมีจำนวนเกาะประมาณ 52 เกาะ ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์ และมีความบริสุทธิ์ (Vergin)อยู่มาก ในท้องทะเลตราดยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ และมีกระบวนการวัดประเมินผลโดยตลอด หรือที่เรียกว่าตกปลาเป็น ตราด ตราดยังเป็นประตูหรือ Gate way สู่อาเซียน

ด้านการเดินทางจากกรุงเทพฯมาจังหวัดตราด ถ้าเป็นรถยนต์ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 ชั่วโมง ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที มีสนามบินส่วนตัว ด้านทางทะเล ตราดมีน่านน้ำที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ คือเกาะฟู้โกว๊ก จากประเทศเวียดนาม

มีท่าเรือสินค้า และดูแลเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ในกรมเจ้าท่ามีท่าเรือของเอกชนโดยมีกรมทางหลวงให้อนุมัติงบประมาณ

ภาพรวมด้านการท่องเที่ยว ในปีพ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณด้านการท่องเที่ยวประมาณ หนึ่งล้านล้านบาทเศษ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มประมาณ 14% เป็นจำนวนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น แต่ชาวไทยลดลง จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณปีละ 2 ล้านกว่าบาท

ด้านการกีฬามีการส่งเสริมด้านกีฬาในทุกระดับ มีการจัดกีฬามวลชน การจัดมินิมาราธอน มีกิจกรรมร่วมกับกัมพูชา ที่เกาะกง ในการจัดงานพิธีบุญทะเลประจำปี 2557(Sea Festival) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ซึ่ง 4 จังหวัดของกัมพูชา ที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ประกอบด้วย สีหนุวิลล์ กัมปอต แกบ และเกาะกง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ทางจังหวัดเกาะกงได้เชิญให้จังหวัดตราดจัดกิจกรรมเข้าร่วมจัดกิจกรรม ต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงบนเวที การแข่งกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เปตอง การแข่งเรือพาย การแสดงโชว์พารามอเตอร์ กิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ รวมทั้งทางจังหวัดเกาะกงได้เชิญทางจังหวัดจัดบูธจำหน่ายสินค้าและอาหารเข้า ร่วมในงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวทางกัมพูชาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัด ต่างๆ ของกัมพูชา รวมทั้งจากเวียดนามเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีโดยเฉพาะในเรื่องความร่วมมือระดับพื้นที่ ผลดีด้านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้า

ที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดให้การสนับสนุน มีเรื่อง เจ็ทสกีพารามอเตอร์มีสโมสรฟุตบอลตราดเอฟ.ซี. มีโรงเรียนกีฬา สอนเฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวมี Green City มีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน มี Commuicator 21 แห่ง มีชุมชนที่ได้แนะนำคือบ้านน้ำเชี่ยว บ้านท่าระแนะ จ.ตราด ให้การสนับสนุนชุมชนเพื่อให้คนในพื้นที่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าพักที่เกาะช้างคนนอกพื้นที่จะได้ประโยชน์เพราะผู้ประกอบการเป็นคนนอก

เรื่องวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม

วิถีชีวิตชุมชน 2 ศาสนา พุทธ-มุสลิม

ชุมชนเกาะกูด และคลองใหญ่ เป็นวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีการปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจ มีการดูแลอนุรักษ์ป่าชายเลนท่าระแนะให้มีความอุดมสมบูรณ์

มีชุมชนเก่าที่แสดงถึงวิถีชีวิต มีการคมนาคมทางเรือมีเกาะกระดาษ

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

อยากให้ทุกท่านได้มองถึงการเชื่อมโยงในกลุ่มอาเซียนด้วย นักวิชาการ นักธุรกิจภาคเอกชน ควรเสริมให้ทุกอย่างเกิดมูลค่าเพิ่ม ในการทำโครงการในอนาคตอาจเชิญอาเซียนกลุ่มใหญ่มาร่วมด้วย สำหรับโครงการฯ ที่จะจัดครั้งต่อไปจะเชิญประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงบวกจีนภาคตะวันออก มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างบูรณาการเครือข่ายร่วมกัน

ปี 2558 นี้ได้กำหนดให้เป็นปีการท่องเที่ยววิถีไทย จึงคววรเอาด้านวัฒนธรรมชุมชนเข้ามาด้วย ให้เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ด้วยต้องวางแผนเรื่อง Infrastructure และการเชื่อมกับ สีหนุวิล ให้ได้

คุณฐกัดชัย เกียรติอัมพร

การเชื่อมกลุ่มจังหวัด Active Beach นั้นยังมีความแตกต่างระหว่างระยอง กับชลบุรี

ชลบุรี มีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่เหมือนกับตราด คือเมืองตราดเป็นเมืองที่อยู่ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด สิ่งที่ควรเตรียมตัวคือการรองรับนักท่องเที่ยว

เอาปัญญาที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริง

ห้องพักที่เกาะกง อ.คลองใหญ่มีไม่เพียงพอ มีเพียงแค่ประมาณ 150 ห้อง

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

จะส่งข้อมูลให้ทางผู้ว่าฯ เพื่อทำงานร่วมกันด้วย ท่องเที่ยว มีเรื่องคมนาคม สิ่งแวดล้อม ทัศนคติMindset

ที่ต่างประเทศจะพบว่ากีฬาเป็นหลัก และในวันนี้ถ้ามีโอกาสพูดเรื่องกีฬาด้วยจะดีมาก

อยากให้อาเซียนกับเรามีความร่วมมือกัน อาจเริ่มจากจุดเล็ก ๆ

คุณฐกัดชัย เกียรติอัมพร

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววันนี้ทำได้ลำบากเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวยังไม่ มากพอ ที่พบว่าเป็นปัญหาคือเมื่อเช็คจากโรงแรมและที่พัก พบว่ายังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง จึงคิดว่าในยุคแห่งการปฏิรูปนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเรื่องเหล่านี้ ให้ถูกต้องงบประมาณด้านท่องเที่ยวในปัจจุบัน 2 ล้านล้านบาท

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ตัวอย่าง Asean Beach Games พบว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเหมือน Sports Tourism จำนวนมาก มาที่พัทยาด้วย ไม่ใช่มาแค่ภูเก็ตอย่างเดียว

การทำวิจัย

ปีที่ 1 มีการแบ่งเป็น Cluster เรื่องการทำวิจัย ได้มองเรื่อง Networking ตัวละครและความร่วมมือในอนาคต ได้มีการสรุปด้านท่องเที่ยวและกีฬา (Sport Tourism)ด้านท่องเที่ยวมีเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องเน้นเรื่องความมั่นคงด้วย

ปีที่ 2 ได้เตรียมเรื่องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ได้กำหนดองค์ความรู้หลายหัวข้อเพื่อการพัฒนาสู่การเปิดประชาคมอาเซียน

ปีที่ 3 ได้มีการจัดกลุ่มแต่ละพื้นที่เป็น 5 คลัสเตอร์ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท้องถิ่นท่องเที่ยวและกีฬาภาคใต้จะ เชิญวิทยากรมาเลเซียมา 1 คน

ภาคตะวันออกจะเชิญกัมพูชามา 1 คน จัด Workshop ใหญ่ในเดือนมีนาคม

ท่านที่มาจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวอย่างไร

หลัก ๆ ที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทำคือ ต้องการสร้าง Network ที่ยั่งยืนและใช้ Social Media จัดเป็น Line และใช้ความรู้ร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่ม

คุณชนินท์ วิสุทธิวารี

จังหวัดตราดเป็นเมืองชายแดน เป็นเมืองเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยตรง มีการทำศูนย์นันทนาการ มี Fitness มีสนามแบดมินตัน สนามบาสเก็ตบอล มีการทำสระว่ายน้ำ

เรื่องการจัดแข่งขันกีฬารองรับอาเซียน จะเสนออย่างไร

คิดว่าจะต้องสร้างศูนย์นันทนาการให้เสร็จก่อน ถึงค่อยคิด

ดร.จีระ เสนอว่าถ้าโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อม อาจให้มีการส่งเยาวชนไปแข่งที่เกาะกง มีการเชื่อมโยงด้านฟุตบอลกับกัมพูชาที่เกาะกงซึ่งทำเป็นประจำทุกปี มีการเชื่อมโยงเส้นทางจักรยานที่ทำแล้วทุกปี

คุณฐนวัฒน์ รัตนธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬา

ที่จังหวัดตราดมีการจัดการแข่งขันด้านกีฬา แต่ไม่ได้ทำในรูปแบบที่เป็นเลิศ เป็นการแข่งขันเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศมากกว่า มีการจัดแข่งขันชกมวยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีการแข่งขันจักรยานปั่น โดยจะมีการจัดแข่งขันเชื่อมโยงจากเกาะช้าง ไปเกาะกง แต่ถ้าจะเชื่อมโยงจากเวียดนาม และเกาะกง ควรเป็นรถยนต์มากกว่าเนื่องจากจักรยานน่าจะไกลเกินไป

ในเรื่องวิถีชีวิต-วัฒนธรรม เส้นทาง R3A อาจต่อเนื่องในเรื่องเป็นโครงการนวัตกรรมที่ดีได้สามารถเป็นเส้นทางการท่อง เที่ยวภายในประเทศได้ มีการจัดทำพิพิธภัณฑ์ตราด มีชุมชน ที่มีวิถีไทยที่ดี

คุณพิชญ์ภูรีพึ่งสำราญ

สิ่งที่เน้นการทำโครงการในครั้งนี้คือการบูรณาการการสร้างเครือข่าย

จากการที่ได้สัมภาษณ์คุณจินตนา สิงหเทพ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดตราด พบว่าที่จังหวัดตราดมีจุดเด่นคือการมีทรัพยากรมาก และมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำรายได้เข้าประเทศสูงมาก แต่โครงสร้างพื้นฐานมีน้อยมาก ให้ลองคิดดูว่าเพราะเหตุใดที่ ร.5 ยอมแลกจังหวัดตราดจังหวัดเดียวกับ 3 จังหวัดของกัมพูชา

จังหวัดตราดมีช่องว่างอายุห่างมากระหว่างคนสูงอายุกับเด็ก

วิทยาลัยนานาชาติยังไม่มี

สิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตราดคือ มีความเป็น Green City ที่น่าสนใจมาก การท่องเที่ยววิถีชุมชนสามารถสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ การเป็นสังคม Low Carbon ใช้พลังงานทางเลือกทั้งหมด ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ วิถีชุมชน ครบถ้วน มีการทำ Creative มีการจัดกิจกรรมประมูลทุเรียน

การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว ยังคงมีแง่มุมด้านวิถีชีวิต มีอาหาร มีหมูชมวง อาหารทะเล โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสดSports Tourism มีกีฬาแล่นเรือยอร์ช เส้นทางชลบุรี จันทบุรี ตราด มีเครือข่ายแล่นใบ แต่ปัญหาคือยังขาดคนนำร่อง แล้วสนุกกับการแล่นใบในทะเล ทรัพยากรธรรมชาติ มีนกเงือก มีศูนย์กีฬาในร่ม มีท่องเที่ยวภายในชุมชนมีเรื่องการทำ One Stop Service มีการทำ Solar Cell ที่เกาะหมาก ทำให้ทำได้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

การท่องเที่ยวมีการกระจายในชุมชนการสร้าง Network ระหว่าง 4 กลุ่ม รวมภาคประชาชน ถ้าเราเป็นคนกลางในการประสานจะดีมาก การสร้าง Networking ไทยยังไม่ได้ใช้เท่าที่ควร

วัตถุประสงค์ไม่ใช่การสัมมนาประเภทจับฉ่าย แต่เน้นปัญญาเพื่อการสร้างสรรค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมสำคัญ การพัฒนาคนในองค์ความรู้ตามประเภทนี้ได้จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน

คุณอนุชา เทียนชัย

ภาพรวมการทำกิจกรรม การนำเสนอต่าง ๆ ใช้งบประมาณรวมกองอยู่ที่เดียวกัน มีศักยภาพเยอะ มีอัญมณี เวลาจัดงานต่าง ๆ เช่นทุเรียนโลก ไม่ใช่งานทุเรียนโลก งบประมาณส่วนหนึ่งมาจากหน่วยราชการ ไม่ใช่การท่องเที่ยวและชุมชน แต่คือรูปแบบการบริหารจัดการแบบหน่วยรัฐ คนมาท่องเที่ยวกี่งาน มีความรู้สึกเหมือนกันหมด

ที่ ระยอง จันทบุรี ตราด มีทุเรียนเหมือนกัน ไม่ต้องแข่งกัน แต่อยากให้ถอยคนละก้าว แล้วหาจุดร่วมกันในการก้าวเดินต่อ เน้นการบูรณาการรวมกันใน 4 จังหวัดจะทำให้ได้แนวร่วมและมูลค่ามากขึ้น

การเดินทางมีความน่าสนใจทุกจุดในภาคตะวันออก มีศักยภาพที่คล้ายกัน ถ้ามีการรวมกันจะทำได้อย่างไร

จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด แต่ก่อนมีคุยกันได้บ้าง แต่การทำให้เกิดความยั่งยืนอาจยังไม่ได้ทำครบทุกจังหวัด การสร้าง Networking จึงต้องมีการดำเนินการในความหลากหลาย

เรื่องสำคัญมากคือเรื่องสถานศึกษาด้านการท่องเที่ยว บุคลากรในพื้นที่ยังมีความคิดว่า ธุรกิจบริการไม่มีศักดิ์ศรี และมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงไม่ค่อยอยากทำ

มีเจ้าหน้าที่ Resort บอกเรื่องการออกทะเลเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่อชีวิต ไม่อยากทำ Resort เพราะโตมาจากทะเล

สิ่งที่ทำคือต้องขยายฐานการศึกษาให้ชัดเจนจะทำอย่างไร สามารถผลิตเจ้าหน้าที่ที่สามารถทำงานได้เลยหรือไม่

เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญ ความสำคัญผู้ประกอบการมีเยอะมาก เงินเดือน และรายรับของคนที่มาใช้งานบริการไม่น้อยกว่าที่อื่น ต้องสร้างรายได้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร จุดแรกที่คนมองคือทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่ ผลตอบแทนเป็นอย่างไร

กิจกรรมภาพรวมของภาค อย่างจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้ มีกิจกรรมเสริมที่สามารถเชื่อมต่อกับอาเซียนได้

เอาวัฒนธรรม 3 จังหวัดมาเชื่อมโยงกันมีความเป็นไปได้ไหม

พระเจ้าตากมีทุกที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ มีหลายโครงการ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าใครมี Connection มากกว่าจะเป็นผู้ทำ ทั้งๆ ที่สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ร่วมกันได้

คุณสุวรรณาโดตี้

อยากให้แต่ละจังหวัดมีจุดยืน และทำงานในภาพรวม เช่น ระยอง เสนอ สุนทรภู่ เป็นกวีเอกของโลก แต่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญท่านออกมา อยากเสนอด้านนี้

การบริหารงบยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกยุทธศาสตร์การตลาด จังหวัดชลบุรีจะเป็นผู้ถืองบประมาณ เรื่องสีสันตะวันออกจะอยู่ที่ ชลบุรี และพัทยา เห็นว่าน่าจะกระจายออกมาด้วย

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

จากการจัดประชุมที่จังหวัดชลบุรี พบว่าจังหวัดชลบุรีเองอยากกระเด้งไปที่จังหวัดอื่นด้วยเพราะว่าชลบุรีแน่น

ภูเก็ตอยากให้ทำเรื่องความยั่งยืนด้วย

ให้ลองคิดดูว่าการท่องเที่ยวให้อะไรกับคนไทยบ้าง

คุณสุวรรณาโดตี้

การบริหารทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ควรมีการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม เรื่องอุตสาหกรรม คนในท้องที่เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรมนำมาทิ้งไว้

ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างท่องแท้ และไม่เห็นเรื่องการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ บางท้องถิ่น เอาทรัพยากรไปขาย

การจัด Zoning มีเรื่องผลประโยชน์เยอะ และอาจทำลำบาก

คุณราตรี แสงรุ่งเรือง

การท่องเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่หาจุดเด่นได้น้อย จุดเด่นอยู่ที่การค้า แต่การท่องเที่ยวใช้พนักงานหลายคน คนให้ความสำคัญน้อยลง

ปัญหาคือความซบเซาของเศรษฐกิจ ตลาด โรงแรมมีคนเข้าพักน้อย คนไม่นิยมขอใบอนุญาตโรงแรม พยายามบอกแต่ละจังหวัดเรื่องใบอนุญาตท่องเที่ยว ต้องมีใบเสร็จ ถึงเบิกได้ พบว่าติดกฎระเบียบการขอโรงแรมมหาศาล อย่างโฮมสเตย์ ก็มีปัญหามาก

จ.สระแก้ว มีการสัญจรไปมา เมืองชายแดนจะเกาะเป็นกลุ่มคือกลุ่มที่ติดกัมพูชาตัวอย่าง จังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอให้ทางราชการทำ Temporary มีการพยายามพลักดันเพื่อกระตุ้นการเดินทางในบ้านเขา ตั้งแต่ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด

มีสภาอุตสาหกรรมแต่พบว่าภาคราชการไม่ค่อยให้ความสำคัญกับภาคประชาชน ควรมีการออกใบอนุญาต แก้เรื่องเศรษฐกิจซบเซา ปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องการจัดระเบียบ ส่วนราชการทุกส่วนตั้ง Cluster ของตัวเองตัวอย่างเช่น จังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา ให้เอาความเด่นของตัวเอง ให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีการจับกลุ่มร่วมกันเอง ให้มีการเกาะกลุ่มนักธุรกิจกันเอง

อาจารย์ปริญญา นาคปฐม

เห็นปัญหา เห็น แต่การแก้ไขยากมาก

การท่องเที่ยวจะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันการทำวิจัยเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก แต่ละจังหวัดมีคำขวัญคือเอกลักษณ์จังหวัดนั้น ๆ ทำไมไม่จับคำขวัญมาสร้าง Story ให้ผูกพันกัน

การแยกแข่งขันกัน น่าจะดึงจุดที่เชื่อมโยงของแต่ละจังหวัดได้

ความเชื่อของเด็กที่ไม่ได้สนใจงานทางด้านการบริการ เด็กที่สนใจการท่องเที่ยวจริง ๆ มีน้อย จึงควรเปลี่ยนแปลงความเชื่อตั้งแต่พ่อแม่ ให้ความรู้เด็ก ทัศนคติควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่มัธยม ควรใช้เวลาในการสร้างภาพให้เด็กเห็นว่าถ้าทำสิ่งนี้จะเกิดความยั่งยืนอย่าง ไร เห็นภาพอะไร

คุณสุวรรณา โดตี้

การขอให้เด็กไปฝึกงานที่ต่าง ๆ ถามว่าเด็กได้ทักษะอะไรบ้าง เช่น พนักงานเสิร์ฟไปเสิร์ฟมาแล้วได้ประโยชน์อะไรนอกจากทักษะการเสิร์ฟ อยากให้ดูเรื่องการฝึกงานที่สามารถได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

อาจารย์ปริญญา นาคปฐม

ด้านการฝึกงานได้มีการประเมินเด็กก่อนว่าได้ทักษะอะไรบ้าง จะดูเด็กก่อน จะมีการประเมินสถานการณ์ประกอบไปด้วย มีการคุยกับบริษัทที่เด็กไปฝึกงาน ต่างชาติอาจคุยยาก แต่เด็กคุยง่าย

การวิจัยเกี่ยวกับท่องเที่ยวอาเซียน มีการส่งเด็กจากอินโดฯ มาเรียนที่เมืองไทยเพื่อกลับไปพัฒนาประเทศเขา

อาจารย์ทักษอรศรีสังขจร

เน้นเรื่องการสร้างความตระหนัก การพบปะคน มีการ Servey ในโลกออนไลน์ให้เด็กเข้าไปตรงนี้ได้หรือไม่

ตัวอย่างของสาขาศิลปกรรมอินเตอร์ ได้มีการให้นักศึกษาออกไปปรับรูปลักษณ์ของ OTOP แต่บางที่เขาคิดว่าใช้ได้อยู่แล้ว แต่ลืมคิดว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีความยั่งยืนจะทำอย่างไร

ตัวอย่างที่ตลาดหนองมน สังเกตได้ว่าทุกที่ขายข้าวหลามเหมือนกันหมด ไม่มีอะไรเหมือนกันหมดเลยเลยคิดว่าบางครั้งกระบอกข้าวหลาม ก็เป็นกระบอกข้าวหลาม การ Add Value อาจเป็นเรื่องยากลำบาก

ที่จังหวัดชลบุรี มีความพร้อมด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม หรือไม่ การออกแบบเสื้อผ้าที่มีลักษณะคล้าย อบต. สวมใส่ในทุกสัปดาห์ ถามว่าคนอยากใส่หรือไม่ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น แต่ต้องให้ต่างชาติมาบอกว่าเราดี คนไทยถึงเห็นคุณค่า

ภาคบริการ เด็ก ๆ ไม่ค่อยสนใจเรื่องการบริหาร การบริการคนไทยมีความจริงใจจริงหรือไม่ บางครั้งคนไทยไม่อยากเที่ยวกันเอง

อาจารย์วิลาวัลย์สุนิพัฒน์

ได้มีการให้นักศึกษาไปรฝึกงานในสถานประกอบการจริง ปัญหาที่พบคือสถานที่ฝึกงานบางที่ใช้เด็กทำงานที่พนักงานตัวจริงไม่ทำ แต่เด็กไปทำแทน แต่บางครั้งเด็กความสามารถไม่ถึง

ด้านการบูรณาการ ควรให้แสดงความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันควรสร้างให้จังหวัดมีความร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้ เราต้องเพิ่มหรือสร้างให้ดีกว่าเดิม จากของเก่าที่มีอยู่แล้ว

คุณนงลักษณ์ มณีรัตน์

การเชื่อมโยงท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาพรวมจังหวัดจันทบุรี มี 8 พื้นที่ มีสอยดาวใต้มาเกาะสาน เขาบางศรี แหลมสิงห์ ท่าแฉลบ

ตัวอย่างสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ต้องขายความแปลก

คุณอนุชา เทียนชัย

คุณนงลักษณ์ เป็นชาวสวนจริง ๆ ที่ทำ มีทุเรียนอายุหลายร้อยปี ได้รับรางวัลกินรี ที่ชุมชนเขาบายศรี มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยทำแบบรู้บ้างไม่รู้บ้าง ซึ่งถ้าสามารถให้คนมีส่วนร่วม และมองแบบหลายมุมมองด้วย จะดีมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี