จัดบอร์ดความรู้(4/11/2557)

วันนี้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ในช่วงเช้า นักเรียนน่ารักกันมากเลยตั้งใจเรียนกันมากเลยถามอะไรก็ตอบหมดเลยครับ และในช่วงตอนบ่ายผมได้รับหน้าที่ในการจัดตกแต่งบอร์ดในห้องเรียน กับเพื่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกัน ทุกคนช่วยกันทำจำนวน 5 บอร์ด กว่างานจะเสร็จก็เอาเลิกถึง 17.30 น. เลยครับ แต่ในวันนี้ก็เป็นที่มีความสนุกสนานอีกวันหนึ่งครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)