๕๙๓. "ชีวิต" คือ การเรียนรู้

"ชีวิต" คือ การเรียนรู้

"ชีวิต"...คนเราเกิดมาไม่พ้นเรื่องการเรียนรู้ ๆ ในเรื่องที่ตนเองยังไม่เคยรู้

เริ่มต้นเรียนรู้ได้จาก...พ่อ - แม่ - พี่ - น้อง - คนรอบข้าง...จวบจนเข้าโรงเรียน

ได้เรียนรู้จากเพื่อน ๆ ครู อาจารย์ หนังสือ ฯลฯ...การเรียนรู้เรื่องบางเรื่อง

มีขอบเขต เรื่องบางเรื่องเรียนรู้ได้จากนอกกรอบ...ขึ้นอยู่กับว่า...เราเรียนรู้

และจะนำความรู้นั้นไปใช้กับ "ชีวิต" ของเราได้อย่างไร?...

"ชีวิต"...เราเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มลืมตาอ้าปากขึ้นมาดูโลก ไปจวบจนสิ้นลมหายใจ

นี่คือ "การเรียนรู้" สิ่งที่เราเรียนรู้ ส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองมาก

สิ่งอื่น ๆ...อาจมีบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากตำรา คนอื่น ๆ...แต่สิ่งที่ทุกคน

พบเจอ นั่นคือ...การเรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง...มีบ้างที่การเรียนรู้เหล่านั้น

สามารถเป็นบทเรียน เป็นครูของเราเองให้ตัวเราได้จดจำ ไม่ให้เกิดการผิดพลาด

ขึ้นอีก...

มีใครสักกี่คน...ที่เกิดความเข้าใจว่า "ชีวิต" ของเรา คือ การได้เรียนรู้...

นอกจากตำรา หนังสือแล้ว...เราต้องเรียนรู้ได้จากตัวของเราเอง...

"ชีวิต คือ การเรียนรู้" เสียจริง ๆ

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

"นอกจากเรียนรู้"..ยังต้องต่อสู้ไป..ตลอด..จนวันสุดท้าย..ของเวลาที่มี...ด้วย..นะเจ้าคะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณยายธี ต้องต่อสู้จนหมดสิ้นลมหายใจเลยเชียวละค่ะ