การประชุมวิชาการอนามัยชุมชน ๒๕๕๗ และคืนสู่เหย้าฯ

๑๔ - ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๗ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ชมรมนักอนามัยชุมชน จัดประชุมวิชาการอนามัยชุมชน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

การจัดประชุมนอกจากจะมีการปฐกถาอนามัยชุมชน "จาก Global Health สู่ Planetary Health" โดย รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรื่อง พ.ร.บ.การสาธารณสุขชุมชน โดยวิทยากรจาก สภาฯ ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักอนามัยชุมชนในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ NGO อปท. เอกชน ร่วมถึงงานส่วนตัวอื่นๆ ตามความถนัด ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ก่อนจบภาควิชาการในวันแรก

ส่วนกลางคืน ยังได้จัดงานคืนสู่เหย้า "โฮมฮัก...เพราะรักจึงมา" ของศิษย์เก่าชาวอนามัยชุมชนที่ได้กลับมาที่บ้านสูงเนิน อีกครั้ง ซึ่งนอกจากบรรยากาศแล้วยังมีบทเพลงที่เล่าเรื่องราวประสบการณ์ จิตวิญญาณ ของการทำงานเพื่อปวงชนจากรุ่นสู่รุ่นอย่างอบอุ่น

ส่วนวันที่สองของการประชุมวิชาการ เริ่มด้วยการนำแนวคิด "พีระ โมเดล" (พีระ ตันติเศรณี) ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และอาจารย์ของสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท หรืออนามัยชุมชนในปัจจุบัน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ท้ายที่สุด คือการเสวนาก้าวต่อไปของการพัฒนานักอนามัยชุมชนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในการเสวนา พี่จรัญ จักรวาลชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุขคุณวุฒิ (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่น ๑ เข้าร่วมเสวนาให้ข้อคิดด้วย

นับเป็นการจัดงานประชุมวิชาการที่เต็มไปด้วยสาระ ความอบอุ่น และบรรยากาศของการกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อมวลชน สืบสานปณิธานในองค์สมเด็จพระราชบิดา ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพ ประชากร และการพัฒนาความเห็น (0)