การเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน

ความรู้สึกตัวเกิดขึ้น เมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัว หรืออยู่กับปัจจุบัน ไม่ส่งจิตออกนอก หรือหลงไปอดีต จมหายไปในอนาคต, ดังนั้นทำงานก็เป็นสุข อยู่ที่ใดก็ไม่ทุกข์ง่าย ๆ เกี่ยวข้องกับใคร ก็ไม่สร้างปัญหา หรือใช้อารมณ์กับผู้อื่น

การเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน

โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล


ความรู้สึกตัวเกิดขึ้น เมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัว หรืออยู่กับปัจจุบัน

ไม่ส่งจิตออกนอก หรือหลงไปอดีต จมหายไปในอนาคต


เวลาทำอะไร ใจก็อยู่กับงานที่ทำ

จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็รู้ตัว

เมื่อกายเคลื่อนไหว ใจก็รู้สึกถึงกายที่เขยื้อนขยับ (แต่ไม่ใช่เพ่งกาย)

เผลอคิดไป ก็รู้ทันความคิดนั้น เรียกง่าย ๆ ว่า

" รู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจคิดนึก "


เรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนว่า


ภิกษุนั้น ย่อมทำความรู้สึกตัว

ในการก้าวไป ในการถอยกลับ

ในการแล ในการเหลียว

ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก

ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร

ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม

ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ

ย่อมทำความรู้สึกตัว ในการเดิน การยืน การนั่ง

การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง


การฝึกเช่นนี้ จะทำให้มีสติรวดเร็วฉับไว มีสัมปชัญญะต่อเนื่อง

ไม่ลืมไม่หลงง่าย ๆ

ไม่เผลอพลัดเข้าไปในอารมณ์ หรือความคิดฟุ้งซ่าน

ทำให้จิตใจปลอดโปร่ง เบาสบาย มีสมาธิในการทำงาน


ดังนั้นทำงานก็เป็นสุข อยู่ที่ใดก็ไม่ทุกข์ง่าย ๆ

เกี่ยวข้องกับใคร ก็ไม่สร้างปัญหา หรือใช้อารมณ์กับผู้อื่น


นอกจากนั้น

สติยังเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการทำวิปัสสนา

เห็นกายและใจตามความเป็นจริง

จนไม่หลงยึดว่ามีตัวตน

อันเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ทั้งมวล


อธิบายมาทั้งหมดนี้ คงเห็นแล้วว่า

การเจริญสติและการสร้างความรู้สึกตัวนั้น

ทำได้ทุกที่ทุกเวลา

และมีอานิสงส์มากมาย

ควรค่าแก่การทำ


คัดลอกจากคำสอนของพระไพศาล วิสาโล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  กัลยาณมิตรแห่งชีวิตความเห็น (0)