ความเห็น 2995352

๕๙๓. "ชีวิต" คือ การเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

"นอกจากเรียนรู้"..ยังต้องต่อสู้ไป..ตลอด..จนวันสุดท้าย..ของเวลาที่มี...ด้วย..นะเจ้าคะ...