งานวาดสื่อการสอน(แม่กลอง)

เป็นงานวาดสื่อการสอนให้กับอาจารย์ท่านหนึ่ง

ทางแม่กลอง เป็นเรื่องราวของท้องถิ่นแม่กลอง

(เอามาลงแค่บางส่วนนะครับ) เป็นงานที่ยากชุด

หนึ่งเพราะไม่เคยไปแม่กลอง555 เอาซิๆ หาข้อ

มูลทางgoogleเอาครับ แล้วก็พยายามทำความ

เข้าใจบวกกับจินตนาการ ก็โอเคกับผลงานชุดนี้

ชอบครับ เลยเอามาฝากกัน

มุมมองที่ได้จากงานเขียนชุดนี้
สิ่งที่ได้เห็นจากงานชุดนี้ ก็คือเป็นเรื่องราวภาย

ในท้องถิ่น อาจารย์ท่านได้นำเรื่องราวมาเป็นสื่อ

การสอนให้กับเด็กนักเรียน ผมว่าดีมากๆเลยครับ

ใช้สื่อหรือเรื่องราวที่ใกล้ตัวมาทำเป็นสื่อการสอน

สำหรับเด็กๆ ทำให้เด็กๆรู้จักเรื่องราวท้องถิ่นของ

ตัวเองมากขึ้นเป็นการพัฒนาในเรื่อง ความรู้ใน

ท้องถิ่น ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากขึ้นถ้าทางภาครัฐ

หรือทางหน่วยราชการในท้องถิ่นนั้นๆ ได้นำสื่อกา

รสอนแบบนี้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การ์ตูนไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าชื่นชมค่ะศิลปะกับวิถีชีวิต