เช้าวันที่สองกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน LMS

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการฟังโดยสรุปว่า LMS Learning Mangement System มี 5 ส่วนคือ ระบบการจัดการหลักสูตร ระบบการสร้างบทเรียน ระบบการทดสอบและประเมินผล ระบบส่งเสริมการเรียน และระบบการจัดการข้อมูล ครูนกอยากให้ทำได้ ครูนกเชื่อว่าจะถูกใจเด็กGEN Z ที่เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ที่สำคัญระบบจะได้เป็นระบบอย่างแท้จริง ตอนนี้เรามี Hardware มากมาย แต่ยังมีการประมวลการทำงานร่วมกันเชื่อว่าหลังจากนี้ครูนกและเพื่อนๆครูคงได้รับการอบรม ขับเคลื่อนผลักดันด้าน ICT จำนวนมากมาย ด้วยนโยบาย ICT2010 Smart Thailand.

ที่มา http://srithailand.wordpress.com/ สืบค้นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ตอนบ่ายมาติดต่อการใช้ Google App for Education กันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รออ่านบันทึกเมื่อครูนกนำไปสอนจริงในห้องเรียนค่ะ