สัปดาห์ที่ 2 (14/11/2557) "จบ Day Camp"

โครงการ English Day Camp วันสุดท้าย เพราะวันนี้ ผู้สอนจะเดินทางกลับแล้ว วันนี้มีการขอบคุณ ครูผู้สอนทุกคน ที่เสียสละเวลามาในการทำกิจกรรม พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนและครูทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ


ภาคบ่าย มีสอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 วันนี้ครูประจำชั้นติดประชุม จึงต้องให้ผมรับมาเต็มๆ เลย 2 ชั่วโมง วันนี้เป็นการอธิบายให้นักเรียนฟังและจับคู่กับและทำใบงาน หลังจากนั้นให้นักเรียน อ่านหนังสือในห้องสมุด นักเรียนดีใจมากเพราะจะได้อ่านหนังสือนิทานที่นักเรียนชอบ และอยากให้ครูพามาเรียนที่ห้องสมุดอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)