สัปดาห์ที่ 2 (11/11/2557) "ความคิดนักเรียน"

วันที่ 2 ของ โครงการ English Day Camp นักเริ่มหาย และไม่มาโรงเรียนกันหลายคน เพราะบางคนไม่ต้องใจเรียนเลยครูเตือนสอนอะไรก็ไม่ฟัง คิดตัวเองเป็นใหญ่ ครูและคนอื่นๆ ไม่สำคัญ แค่ มีเพื่อน ก็พอใจแล้ว ไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดแบบนี้บางคน เรียนเก่ง แต่ อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดี เลยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีตามไปด้วย


วันนี้ผมก็ต้องรับหน้าที่ถ่ายรูป กิจกรรมเหมือนเดิม ช่วงบ่ายมีสอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น ป.2 เป็นเรื่องของประโยชน์ของงานช่าง วันนี้หลังจากอธิบายให้นักเรียนแล้ว ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มการทำงาน และช่วยกันระดมความคิด ทำใบงาน นักเรียนก็ตั้งใจเรียนดีมากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)