สัปดาห์ที่ 2 (10/11/2557) "English Day Camp"


เช้าวันจันทร์ วันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่ 2 แล้ว หนึ่งเทอม จะมี 20 สัปดาห์ ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ ก็จะสิ้นสุด การเป็นนักศึกษาฝึกสอน


วันนี้มีโครงการ English Day Camp ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีชมภู ได้รับโอกาศในการมาให้ความรู้ให้กับนักเรียนในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สอนก็จะเป็นครูชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ รวมตัวกันมาให้ความรู้กับนักเรียน เป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ AEC ซึ่งถือว่าเป็นโอกาศที่ดีของนักเรียน เพราะจะไม่ค่อยได้มีโอกาศแบบนี้มานัก จึงต้องรับความรู้ได้อย่างเต็มที่ ผมจึงต้องรับหน้าที่ในการถ่ายรูปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ จัดขั้น


นอกจากนี้ ภาคบ่าย มีสอนตามตารางคือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนชั้น ป. 2 วันนี้สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งเป็นการอธิบาย และให้นักเรียนทำใบงาน ตามที่เนื้อหาที่สอน และนอกจากนี้ ยังยังมีชั่วโมงวิชา ทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนชั้น ป. 3 วันนี้ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งจะสาธิตให้นักเรียนดูแล้วจึงให้นักเรียนทำตามบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)