สัปดาห์ที่ 2 (12/11/2557) "ทาสี"

วันพุธ โครงการ English Day Camp วันที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือ เพราะผู้สอนมีกิจกรรมมีสื่อที่น่าสนใจ ในการสอน ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ อีกทั้งความรู้เหล่านี้ยังเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองเพื่อนำประสบการณ์ เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อใคร เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน


วันนี้ตามตารางสอน มีสอน วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 ชั้น ป.5 และ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 ชั้น ป.4 แต่ทั้ง2 ห้อง เข้าร่วม โครงการ English Day Camp จึงต้องช่วยครูพี่เลี้ยงในการทาสี สนามวอลเล่บอล เพื่อทำสนามเด็กเล่นในโครงการ BBL ให้กับนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)