พิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีป

พิธีมอบหมวก เข็มชั่นปี และดวงประทีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

14 พฤจิกายน 2557

ณ หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jeabjeabความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยคะ ดอกไม้สีขาว ดอกเล็กๆ ที่สดใส