อนุทิน 5


บันทึกอนุทิน ครั้งที่ 5

รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

ผู้สอน ผศ. ดร. อดิศร เนาวนนท์

โดย นางสาวธันยพร พงศ์จันทร์ รหัสนักศึกษา 57D0103108 ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตรและการสอน

เรื่อง การจัดการความรู้ KM

ความคาดหวัง

ได้รับความรู้เรื่อง ความรู้ที่จะสร้างองค์สัมฤทธิ์ให้นักเรียน ความรู้มีอะไรบ้าง ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร และสามรถที่จะนำมาบริหารจัดการอย่างไร

ความรู้ที่ได้

หลังจากได้เรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ KM การที่จะรู้ ความรู้มีอะไร อยู่ที่ใคร มีรูปแบบใด หรือเทคนิควิธีการสอน การเขียนแผน หรือการพัฒนาหลักสูตรนั้น จะต้องมีการสำรวจว่าองค์กรต้องการอะไร วิธีการค้นหาความรู้อาจทำในรูปแบบของ My Mapping ในการค้นหาความรู้ต้องมีการระบุให้ชัดเจน เช่น การจัดทำ KM ในการจาดการชั้นเรียน การจัดทำ KM ในการบริหารงานวิชาการซึ่งมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. โดยเริ่มจากการค้นหาและวางกรอบในการจัดทำ หรือเรียกว่าการบ่งชี้ความรู้

2. แสวงหาความรู้ ถ้ารู้ว่าไม่มีความรู้ในองค์กรหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนทำได้

3. การสร้างความรู้จากความรู้เดิม การแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการนำความรู้จากภายนอกเข้าสู่องค์กรก็ได้ แต่ถ้ารู้ว่ามีความรู้อยู่แล้ว อาจทำเป็นรูปแบบ My Mapping แล้วรวบรวมออกมา โดยมีการจัดอย่างเป็นระบบ มีความสำพันธ์กัน เป็นหมวดหมู่ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้สะดวกในการใช้

4. การประมวลความรู้ และเข้าถึงความรู้ มีความจำเป็น เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมกับความรู้

5. การเข้าถึงการเรียนรู้

6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจจัดทำเอกสาร จัดทำหลักฐานข้อมูล จัดทำสมุดหน้าเหลืองโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

7. การเรียนรู้

ดังนั้นถ้ามีการทำจัดทำ KM ขึ้นจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ เป็นการเก็บความรู้ไว้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมได้หลายรูปแบบ Story telling หรือ Web Go to know

จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

ความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการนำความรู้ที่มี แลกเปลี่ยนความรู้กับครูภายในโรงเรียน โดยเริ่มจากเรื่องของนักเรียน รูปแบบเทคนิคการสอนต่างๆ ถือว่าเป็นการเริ่มเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


บรรยากาศในการเรียน

มีการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆจากเพื่อนในห้องที่เคยประสบความสำเร็จ ทำให้มีความชัดเจนในการจัดทำ KM

คำสำคัญ (Tags): #km 7 ขั้นตอน
หมายเลขบันทึก: 580504เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2014 01:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2014 01:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี