AAR ครั้งที่3


บันทึก AAR ครั้งที่ 3

รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

เรื่อง จากการบรรยายของ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ในหัวข้อเรื่อง C and I

สิ่งที่คาดหวัง

นำความรู้ที่ได้จากการบรรยายไปใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนในห้องเรียน

ความรู้ที่ได้รับ

จากการบรรยายของ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ คือ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอนการเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งข้าพเจ้าฟังแล้ว เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง รูปแบบการสอนแบบ Teaching Center และ Child Center ว่ามีความเหมือนกัน ตรงขั้นที่บอกอธิบาย ทำแบบฝึกหัด และนำความรู้ไปสร้างชิ้นงาน แต่การสอนแบบTeaching Center จะเน้นครูเป็นหลัก กล่าวคือ ครูสั่ง – นักเรียนทำ ถ้าเป็นแบบ Child Centerจะกล่าวได้ว่า ครูให้นักเรียนหา โดยการประเมินผล จะประเมินตามสภาพจริง

การเรียนรู้แบบทีม ทางรศ.ดร.พิมพันธ์ ได้ให้จัดกลุ่มทำกิจกรรม และได้มีการสรุปการเรียนรู้แบบทีมคือ การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้มอบหมายให้

จากการที่ได้ฟังแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าการสอนในรูปแบบต่างๆจะเน้นความสามารถของตัวผู้เรียนได้แตกต่างกันออกไป ดังนั้นถ้าตัวข้าพเจ้าศึกษาวิธีการสอนในหลายๆรูปแบบและนำไปใช้จะเป็นผลดีกับตัวของผู้เรียนมากขึ้น และสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพห้องเรียนที่เราสอน

การนำไปประยุกต์ใช้ ข้าพเจ้าสามารถนำไปรูปแบบการสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้าสอนได้ และเด็กจะได้มีพัฒนาการที่ดี และมีศักยภาพในการเรียนที่ดีขึ้น ตลอดจนเด็กนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนการสอน

บรรยากาศในการอบรม มีความสนุกสนาน มีการเข้ากลุ่มในการทำงาน ทำให้มีการแบ่งปันความคิด ซึ่งทำให้บรรยากาศในการอบรมไม่น่าเบื่อ แต่เนื่องจากการอบรมนั้นใช้เวลานานเกินไป น่าจะจัดการอบรมไว้ในวันเสาร์

คำสำคัญ (Tags): #C and I
หมายเลขบันทึก: 580500เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2014 00:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2014 00:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี