สัปดาห์ที่ 2 เก็บตกจากวันลอยกระทง (10/11/2557)

สวัสดีครับ

วันศุกณ์ที่ 6 ที่ผ่านมา เป็นประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งทางอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ได้จัดขึ้นทุก ๆ ปี้ครับ และทางโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ก็ได้ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโดยการให้นักเรียนทำกระทงลอยเพื่อรักษาประเพณีไทยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีไทยที่มาแต่ช้านาน

ครูและนักเรียนช่วยกันทำกระทงเพื่อไปร่วมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 ครับ

ทางโรงเรียนบ้านไทรย้อยได้ให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรม จากใบตอง เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ๆ ครับ

(10/11/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)