เช้านี้เข้าหอประชุมบาบาร่า (6/11/57)

บรรยากาศเช้านี้ฝนตกปรอย ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ตกตั้งแต่เมื่อคืน จนถึงเช้า .....

วันนี้นักเรียนชั้น ม.4 ทุกคนต้องเข้าหอประชุมเพื่อทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมนมัสการสรรเสริญพระเจ้า ใน 1 สัปดาห์ จะปฏิบัติ 1 ครั้ง

หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาท และพบปะกับนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)