วันแรกของการเริ่ม สอนชั้น ม.1 (04/11/2557)

วันแรกของการสอน

วันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสเลยครับ วันนี้ก็เป็นวันแรกของการที่ผมจะได้พบปะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเข้าห้องเรียนก็จะมีการให้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนก่อน ก็คือการให้นักเรียนนั้นนั่งทำสมาธิก่อน 

วันนี้ผมก็ได้แนะนำตัวให้นักเรียนรู้จักและทำความรู้จักกับนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการอสอน ในภาคเรียนที่สองนิ นักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ โปรแกรมออฟฟิศครับ วันนี้ก่อนสอนผมก็ได้ทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องที่เรียนมา เสร็จแล้วก็ได้เข้าสู่การสอน เรื่อง การแนะนำให้รู้จักกับโปรแกรม Microsoft word 2010 

หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จแล้วก็ได้มีการรวมตัวการของนักเรียนและครูที่รับผิดชอบสีแต่ละสีให้มาร่วมตัวกันเพื่อที่จะวางแผน และทำโคมลอยร่วมกัน 

หลังจากที่เสร็จจากการประชุมสีเสร็จแล้วก็ได้ ไปช่วยครูทำซุ้มประตูป่า ของโรงเรียน ชุมชนวัดศรีคำชมภู ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)