​เด็กปฐมวัยกับการลอยกระทง

วันนี้(6 พฤศจิกายน 2557) คนไทยถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในแง่ของวัฒนธรรมประเพณี คือ เป็นวันลอยกระทง ซึ่งโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ที่ลูกสาวข้าฯ ไปศึกษาเล่าเรียนก็ได้จัดกจิกรรมขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ด้วยการให้เด็กนักเรียนแต่งกาย

ด้วยเสื้อผ้าที่บ่งบอกความเป็นไทยนอกจากนั้นยังให้นำกระลอยมาคนละ 1 อันเพื่อร่วมลอยภายในสระน้ำจำลองที่โรงเรียนได้สร้างขึ้น ในการนี้พ่อ แม่ ผู้ปกครองต่างพากันแต่งตัวให้กับลูก หลานของตนเองมองดูแล้วเต็มไปด้วยความสวยงาม 

วันนี้สำหรับเด็กหญิงปริญญาภรณ์ โบราณมูล หรือ น้องครีม ซึ่งเป็นลูกสาวของข้าฯ ได้แต่งตัวและนำกระทงมาร่วมลอยกับครู และเพื่อน ๆ ในห้องด้วย.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)