การบริหารจัดการเครือข่ายนักปกครอง "แกลงโมเดล" อ.แกลง จ.ระยอง

วันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาที่ อ.แกลง จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกิจกรรมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรป) โดยได้จัดเสวนา การบริหารจัดการเครือข่ายนักปกครอง "แกลงโมเดล" กว่า 80 คน

ขอขอบคุณนายอำเภอสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ที่ให้โอกาสมาร่วมกระตุ้นศักยภาพ ความเป็นผู้นำและบทบาทของทุกๆท่านที่มีต่อชุมชนและสังคมของ อ.แกลง จ.ระยอง ครับ

ผมขอใช้ Blog นี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (1)

การบริหารจัดการเครือข่ายนักปกครอง

“แกลงโมเดล”

4 พฤศจิกายน 2557

ณ โรงแรมระยองชาเลต์

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ : วันที่นายอำเภอมาพบผมที่กรุงเทพไม่ถึง 2 อาทิตย์ วันนี้ได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง โอกาสดีในวันนี้คือได้บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เพื่อไปออกรายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จีระ ช่อง TGN และรายการวิทยุ FM 96.5

ความพยายามของท่านนายอำเภอสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ในการนำทุกภาคส่วนมาร่วมกันวันนี้ ผมภูมิใจมาก การพัฒนาคนต้องใช้เวลา หากคนในห้องนี้ได้รับการฝึกอบรมแบ Learn share care ซึ่งจะทำให้คิดเป็น วิเคราะห์เป็น วันนี้จะเป็น การท่องเที่ยว เรื่องยาเสพติด สิ่งแวดล้อม มาดูว่าแกลงโมเดลจะเป็นอย่างไร เพื่อช่วยรัฐบาล ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ข้าราชการทุกท่าน รวมพลังกันทำประโยชน์ให้ส่วนรวมประเทศไทยก็จะไม่ล้าหลังต่างประเทศ

ประเทศไทยมีทรัพยากรมากกว่าสิงคโปร์หลายร้อยเท่า แต่ความมุ่งมั่น การที่ไม่มีคอรัปชั่น ทำให้เขาก้าวหน้ากว่าประเทศไทยมาก

การนำเสนอ Workshop 2020 บ่ายวันนี้ต้องคิดว่าเรื่องท่องเที่ยว สุขภาพ ท่องเที่ยว ยาเสพติด ท่านอยากเห็นอะไร เพื่อนำเสนอให้ทราบ

การมองแบบ Macro สู่ Micro เป็นเรื่องสำคัญ วันนี้อ.แกลงนอกจากจะได้เครือข่ายแล้ว ต้องมีความยั่งยืน เพื่อดูเป้าหมายของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ข้อคิดเห็นในการทำ Workshop ควรมีเรื่องความคิดนอกกรอบ ต้องคิดแตกต่างจากอำเภออื่น ๆต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เรื่องยาเสพติด ท่องเที่ยว กีฬา ต้องคิดว่าอะไรเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ นวัตกรรมในอ.แกลง คือเอาความคิดใหม่ๆที่ถกถียงในกลุ่มมาสร้างโครงการใหม่ๆ เพื่อนำมาเสนอนายอำเภอ และโครงการต้องเน้นหลักความเป็นจริง

ต้องให้ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยว

เรื่องทีสำคัญอีกเรื่อง คือ ผลไม้ ซึ่งสามารถทำเป็นงานวิจัยได้ โดยอาจจะคิดเรื่องพันธุ์ผลไม้ รักษาผลไม้ให้ยาวนาน

อยากให้ทุกท่านไปบอกชาวบ้านว่าพวกเรากำลังทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ของทุกท่าน อยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจ

 • -สร้างเครือข่าย
 • -สร้างความยั่งยืน
 • -คุณธรรม จริยธรรม
 • -ความคิดสร้างสรรค์

ข้อเสนอวันนี้ เน้นทฤษฎี 3 ต. คือ ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง

คุณพิชญ์ภูรี: มองแกลงโมเดล เน้นเรื่องความสำเร็จของการสร้างเครือข่าย สรุปจากอ.จีระ 3 ประเด็น คือ

 • -เน้นการสร้างเครือข่าย การขยายและการบริหารจัดการ
 • -เรื่องความยั่งยืน โดยทำอย่างต่อเนื่องและมียุทธศาสตร์
 • -คุณธรรม จริยธรรม ใช้มาตรฐานวัด จากกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์

ถ้าใช้ทฤษฎีในการปรึกษาหารือ แล้วเกิดเป็นนวัตกรรม มี 2 ส่วน คือ

 • -เอาของเดิมมาทำใหม่
 • -คิดใหม่ ทำใหม่

ศ.ดร.จีระ: ในกลุ่มต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประทะทางปัญญา ความคิดในห้องนี้เป็นสิ่งที่รู้จริง

ข้อเท็จจริงทุกอย่างอยู่ที่ห้องนี้

คุณพิชญ์ภูรี: โครงการ คือ ดึงคนดีเข้าสังคม และให้คนดีมีที่ยืน และเน้นเรื่องเศรษฐกิจ

นายอำเภอแกลงสิทธิชัย สวัสดิ์แสน: ขอขอบคุณท่านศ.ดร.จีระ และคณาจารย์ ที่เข้าช่วยเรื่องแกลงโมเดลในวันนี้ จุดมุ่งหมายในอนาคตอันใกล้ 2020 เราจะเป็นอย่างไร

เคยคิดหรือไม่ว่าการท่องเที่ยวอำเภอแกลงจะถูกรุกจากชาวต่างชาติ เรามีสวนยางพารา 80%ของพื้นที่ อีก 20% เป็นสวนผลไม้ เราจะอยู่แบบนี้รอชะตากรรมมาลิขิต โดยที่จะพึ่งพาจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ รัฐบาลต้องการให้ทุกคนเป็นกำลังเพื่อเกื้อหนุนช่วยเหลือ ทุกคนต้องกล้าสู้กับสิ่งผิดกฎหมาย และต่อต้านต่อสู้ แล้วรุ่นลูกรุ่นหลาน จะอยู่ได้อย่างไร

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะพัฒนาพื้นที่ แต่ติดที่ความคิดของผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสน้อย หรือไม่ยอมให้มาช่วยเพราะมีประสบการณ์น้อย วันนี้เราต้องมาสร้างเครือข่ายทั้งกำนัน ผู้ใหญ่ นายก กระทรวงสาธารณสุข ปลัดอำเภอ อสม. ชรบ.

เมื่อประชาชน ผู้นำองค์กรต่างๆจับมือกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แก้ไขและเอาชนะได้ทุกเรื่อง

โอกาสี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ช่วยคิดช่วยทำ เพื่อวางแผนเป้าหมาย วางยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีความสุข นำคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม กลับมาสู่อ.แกลง และเพื่อนำมาเป็นโมเดลให้อำเภออื่นๆ

คุณพิชญ์ภูรี: อนาคตแกลงโมเดล มองถึงครอบครัว ลูกหลาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

คำถามและแสดงความคิดเห็น

ตอนนี้เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย แต่ขอทราบเรื่องความแตกแยกเรื่องแนวความคิด อยากให้คนคิดในทางที่ถูกต้องโดยเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ต้องทำอย่างไร

ศ.ดร.จีระ: เรื่องความปรองดอง ต้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้พบกัน และยกคำถามว่าสิ่งที่เชื่อ เหตุผลคืออะไร หากเชื่อสิ่งที่เขาคิด ก็ปล่อย แต่ต้องให้อยู่บนหลักของความถูกต้อง ยุคนี้เป็นยุคอุดมการณ์จอมปลอม รวมทั้งเงิน โดยเอาประชาชนเป็นฐานการเมือง

ในสังคมไทยหากมีการฝึกอาสามัคร และขยายผลในหมู่บ้านก็จะได้รับประโยชน์ วิทยุชุมชนบางอย่างก็มอมเมาความคิดของประชาชน

ความแตกต่างในความคิดไม่มีปัญหา แต่ต้องไม่มีความรุนแรง ความหลากกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ อิทธิพลของบางลัทธิเกิดในสังคมที่ไม่มีความรู้ ดังนั้นหากสังคมแข็งแรงก็มีเกราะป้องกันตัวเอง

นายอำเภอแกลงสิทธิชัย : หากไม่มีพลังในการปกป้องชุมชนในเรื่องยาเสพติด ดังนั้นความความมั่งคงในสังคมจะไม่มี แต่จะมีควมชั่วร้ายเข้ามาแทนที่แล้วเราจะปกป้องลูกหลายเราได้อย่างไร วันนี้ต้องจับมือแล้วก้าวข้ามความขัดแย้ง แล้วเอาเป้าหมายของเราเป็นตัวตั้งในการสร้างความสงบสุข

Workshop

กลุ่ม 1

โครงการเรื่องยาเสพติด

 • -นำนโยบายแกลงโมเดลมาปรับปรุง โดยออกแบบวางแผนให้มีการเล่นกีฬา
 • -จัดหาอาชีพให้กลุ่มที่ไม่มีงานทำ
 • -ทำสินค้าชุมชน
 • -ทำอย่างต่อเนื่องเชื่อมไปสู่ตำบล จังหวัด
 • -สนับสนุนให้เป็นอาสาสมัครชุมชน
 • -งบประมาณขอจากองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น

ปัญหา

 • -ขาดงบประมาณ
 • -เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้านการเกษตร

 • -ผลผลิตมีสารพิษ และด้อยคุณภาพ

ศ.ดร.จีระ: ตอบโจทย์ถูกต้อง เน้นเรื่องกีฬา การสร้างอาชีพ ขอเสนอให้มีอาสาสมัครดูแลเรื่องการท่องเที่ยว

ขอเสนอให้มีศูนย์วิจัยแปรรูปยางพาราระดับชุมชน ขอให้กศน.เข้ามาช่วยด้วย

กลุ่ม 2

โครงการคืนคนดีสู่สังคม

1. มีอาชีพหลัก มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว

1.1 สำหรับผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่แล้วให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ออกใบรับรองความประพฤติ

1.2 สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ จัดฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการ

1.3 จัดหาแหล่งเงินทุน กู้ดอกเบี้ยต่ำ

2. จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาระดับตำบล

3. ประกาศยกย่องว่าเป็นคนดี เพื่อให้กลับมาเป็นวิทยากรมาสอนน้องๆต่อไป

โมเดลในอนาคต

โครงการยางพาราและผลไม้

 • -อยากให้ราคาขยับขึ้น เพื่อทำให้ตลาดการค้าคึกคักมากกว่านี้
 • -เป็นห่วงเรื่องขยะ เนื่องจากทุกวันนี้มีขยะเพิ่มมากขึ้น

ศ.ดร.จีระ: ขอชื่นชมแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดมาก วงจรนี้เป็นวงจรอุบาทว์ ข้าราชการบางหน่วย เล่นการเมืองด้วยการขายยาเสพติด

ขอให้กำลังใจกำนันที่นำเสนอ ซึ่งเป็นการนำเสนอที่ดีมาก รู้อย่างเดียวไม่พอต้อง Do what you know

กลุ่ม 3

 • -สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้บำบัด
 • -ผู้ที่ติดยา ก็นำเข้าค่ายบำบัด หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับของสังคม
 • -ผลักดันให้มีอาชีพ สำหรับคนที่ผ่านการบำบัดแล้ว หากไม่มีเงินก็มาหาผู้นำชุมชน
 • -ผู้นำชุมชนต้องยอมรับ
 • -คืนคนดีสู่สังคม
 • -ให้ความร่วมมือกับชุมชนประชาชน

โมเดลในอนาคต

 • -การมีจิตอาสาให้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ให้ความร่วมมือกับชุมชน
 • -เครือข่ายท่องเที่ยวอาสาสมัครท่องเที่ยวชุมชน โดยเน้นความปลอดภัย
 • -เรื่องขยะ มูลฝอย
 • -ผู้ประกอบการ โรงงานต้องให้ความร่วมมือ
 • -ปัญหาเรื่องค้าขายยางพาราไม่ได้ราคาดี

ศ.ดร.จีระ: กลุ่มนี้การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดที่สำคัญคือการมีเครือข่าย ที่อ.แกลงต้องมีการฝึกภาษาอังกฤษด้วย ต่อไปนี้อยากจะช่วยผลักดันเรื่องราคา เพื่อช่วยกระตุ้นทางเศรษฐกิจ

กลุ่ม 4

วันนี้ภูมิใจมากที่ทุกคนนั่งแสดงความคิดเห็นร่วมกันทุกคน และมานั่งร่วมกันได้

โมเดลการแก้ปัญหายาเสพติด

 • -จัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพระดับอำเภอ โดยมีงบประมาณจากอบจ. และสร้งเครือข่าย ทำให้สร้างงงานสร้างอาชีพได้

โมเดลในอนาคต

มาแกลงปลอดภัย ในยุค AEC : แกลงต้องเป็นเมืองที่ทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมาก

ศ.ดร.จีระ: มองแกลงโมเดล โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงความปลอดภัย เพราะปัจจุบันนี้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ดี ก็มีข่าวออกมาเร็วมาก

ประเด็นสุดท้าย ขอแสดงความยินดี ที่กระตุ้นให้มีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับคนที่เคยติดยาเสพติด

วันนี้มากระตุ้นให้ทุกคนคิดเป็น วิธีนี้เป็นที่วิธีสำคัญในการเรียนยุคใหม่

คุณพิชญ์ภูรี: กลุ่ม 3 เจอความจริงในพื้นที่ เป็นโครงการที่อาชีพเสริมก็อยากทำ อาชีพที่มีก็ต้องทำกับสังคม โครงการ 3 มันดีมาก ที่อยากจะแลกเปลี่ยน เรื่องอาชีวะศึกษา มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้เงินเดือนเพื่อไม่มองตามวุฒิการศึกษา เข้ามีร่วมมือกันได้อย่างไร ช่างแต่งหน้า ช่างถ่ายวีดีโอ กลุ่มนี้เรียนอาขีวะได้ รายได้เข้ามีเยอะมาก เยาวชนเขาต้องทราบและต้องมียุทธศาสตร์ในการทำงาน มีความภาคภูมิใจ คิดโครงการใหม่ มีเครือข่าย จากทีต่างๆ มีคนของเราเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดการยอมรับ คิดแบบมียุทธศาสตร์

นายอำเภอแกลงสิทธิชัย: อยากจะเรียนว่า ท่านทั้งหลายที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่างๆ กลุ่มต่างๆ ถือว่าเป็นผู้นำ หน้าที่เราต้องทำให้คนดีนั้นมีที่ดี ให้คนเลวได้รับบทเรียน คนกล้าก็จะเกิดขึ้นมาเต็มแผ่นดิน ผู้นำในวันนี้ หรือนักปกครอง ไม่ใช่นายของประชาชน แต่เป็นผู้มาแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชน แก้ไขในทุกเรือง นำไปสู่การท่องเที่ยวการดูแลสิ่งแวดล้อม การเป็นอาสาการท่องเที่ยว และการเกษตร ต้องมีการสร้างเครือข่าย ที่สำคัญมาก และต้องขยายเพิ่มขึ้น และไปสู่เครือข่ายนักปกครอง ทุกคนสามารถเป็นเครือข่ายนักปกครองได้ เพื่อให้กว้างเพิ่มขึ้นไปสู่อนาคต สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย และนำสู่ความมีคุณธรรม ศีลธรรมอันดีด้วย