ทีม กับการทำงานเป็นทีม

หนึ่งในการการเป็นทีม คือ เชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำ
ผู้นำหวังผลสำเร็จอย่างสูง ต้องผ่านความเต็มใจของทีม
เพราะทีมเป็นผู้ปฏิบัติ ต้องการอย่างไร เขาทำได้
ถามความสมัครใจ ถามว่าเขาทำได้ไหม ก่อนตัดสินใจกันไปเองตามพลการ
จึงจะเห็นความสำเร็จอย่างสวยงาม


มุมหนึ่งจากคนที่สวมบทบาททั้งผู้นำและผู้ตาม  ย่อมเข้าใจดีและปฏิบัติได้ดีกว่า  ผู้ที่เคยเป็นแต่ผู้นำ

หลายคนตกอยู่ในสภาพจำยอมด้วยเลือกไม่ได้หรือไม่ได้เลือก  แต่เนื่องจากสวมบทบาทเป็นผู้ตามที่ดี  เขาจึงต้องปฏิบัติ  ส่วนผลของงานไม่ต้องถามถึง  ว่า  มันมาจากความเต็มใจหรือไม่


ทีม คือ การรวมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน  ร่วมกันทั้งความคิด นโยบายและการปฏิบัติ  

ทีมที่ผลัดกันเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามภายใต้กฏกติกาที่ได้คิดและวางไว้ร่วมกัน


ทุกคนที่เป็นมนุษย์ทำงาน  ย่อมเคยผ่านประสบการณ์การทำงานเป็นทีม  ผ่านความสำเร็จและผ่านความล้มเหลวมาพอๆกัน  

น้อยคนนักที่จะพบกับความสำเร็จไปทุกครั้ง


ทำอย่างไร  จึงจะพบกับความสำเร็จที่ทุกคน ทุกทีมปรารถนา   ทุกคนในทีม อย่างน้อย  .......


ต้องแสดงความคิดเห็น ต้องมีข้อมูล  ต้องมองทุกอย่างเป็นบวก  ต้องรู้จักและปฏิบัติการชื่นชมผู้อื่นเสมอ  ต้องสนับสนุนกันและกัน  ต้องให้กำลังใจกันและกัน  ฯลฯ


ดิฉันเป็นผู้เขียนที่เขียนจากประสบการณ์ในการทำงาน   ไม่ได้อ้างอิงทฤษฎีอะไรมากมาย เพราะไม่ได้เขียนบทความ  เพียงแต่เขียนบันทึกไว้ในความสำเร็จของการทำงานของดิฉันเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอนความเห็น (1)

ครูอ้อยโชคดีมากครับที่มีทีมที่ดี