ค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย "ปรับใหม่"

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมเห็นมีการปรับเปลี่ยน "ค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย" (ที่เคยเขียนบันทึกไว้ที่นี่) ผมเข้าใจว่า เพื่อให้ "จำง่าย" ให้ "เป้าหมายชัด" จึง "ตัด" และ "จัด" คำให้สั้นและคล้องจอง ... เพื่อให้ผมเอง "จำได้" เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน "ความดี" ของ "เด็กดีมีที่เรียน" ต่อไป จึงสร้างภาพนี้ขึ้น อาจจะมีประโยชน์...

ผมจัดคำใหม่ ให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้น ได้ตาม ๓ บรรทัดล่าง สรุปแล้ว... ผมว่ารัฐบาลประสงค์จะ

  • ให้ทุกคนรักชาติ นับถือศาสนา เคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และภูมิใจในความเป็นไทย
  • ให้ลูกหลานเยาวชนใฝ่เรียนรู้ กตัญญู ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน เข้มแข็ง และแข็งแรง
  • เดินตามคำสอนในหลวง เรียนรู้ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

..... แม้....ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอ...เดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง....


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายคนดีศรี มมส.ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์จำง่ายและกำลังเน้นให้ปฎิบัติจริง