เรียนคอมพิวเตอร์กันเถอะ | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วันนี้ผมได้ลงมือสอนวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 

ซึ่งนักเรียนทุกคนเรียบร้อย และน่ารักมาก หรือว่าจะเป็นครั้งแรกที่เราพบกัน ..

ซึ่งปกตินักเรียนจะเข้าห้องมา ต้องทำสมาธิก่อนเรียน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบ TBM 

TBM เป็นการเรียนการสอนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้เป็นการกระตุ้นสมองของผู้เรียนก่อนเข้าเรียน 

และวันนี้นักเรียนก็รู้และทำเหมือนทุก ๆ ครั้ง 

และเมื่อทำสมาธิเสร็จครูก็ได้แนะนำตัวให้กับนักเรียน และให้นักเรียนจดเกณฑ์การให้คะแนน และทำแบบทดสอบก่อนเรียน ลงในสมุด

โดยให้นักเรียนเข้าไปเปิดไฟล์ ในระบบห้องเรียนของนักเรียนเอง เหมือนทุกครั้งที่ส่งงาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)