เปิดเรียนวันแรก | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้ทำกาารเปิดเรียนเป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 2 / 2557 

ซึ่งในการเข้าแถวของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จะแบ่งนักเรียนเข้าแถวแต่ละประจำชั้น ซึ่งผมได้ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

นักเรียนจะเข้าแถวหน้าตึกเรียนของนักเรียนเอง เพื่อง่ายต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

โดยกิจกรรมที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้มีในกิจกรรมเข้าแถวคือ การทำความเคารพธงชาติ ออกกำลังกาย  และทำการเคารพคุณครูก่อนเข้าชั้นเรียน 

.

# การออกกำลังกาย

.

# การทำการเคารพคุณการเข้าชั้นเรียน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)