พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ = พ.ร.บ.ทำแท้งเสรี ?

คำถามที่ได้ยินบ่อยครั้งเมื่อมีการพูดถึงการผลักดัน พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ คือ เป็นการเปิดช่องให้ทำแท้งเสรีใช่หรือไม่ ? 

คำตอบ คือ ไม่ใช่ โดยสิ้นเชิง 

ในทางกลับกัน พ.ร.บ.นี้จะนำไปสู่การป้องกันการทำแท้งที่สาเหตุ คือ การป้องกันการท้องที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นยังเป็นกฎหมายที่จะเข้าไปควบคุมการทำแท้ง "ในกรณีที่จำเป็น" และไม่ใช่ "เสรี" เพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะสถานการณ์ที่สะท้อนชัด คือ ในปัจจุบันประมาณการณ์ว่ามีการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายกว่า 800,000 ต่อปี (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2556) และเมื่อหลายปีก่อนมีข่าวที่โด่งดังกรณีศพทารกกว่า 2,000 ราย ที่เกิดจากการทำแท้งที่วัดไผ่เงิน 

ที่สำคัญ ประเด็นการยุติการตั้งครรภ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ "สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์" เท่านั้น ซึ่งในภาพรวมของ พ.ร.บ. มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาในทุกช่วงวัย โดยเอาประเด็นด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นตัวขับเคลื่อน

25 ตุลาคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพ ประชากร และการพัฒนาความเห็น (0)