พักผ่อนวันหยุด : อำเภอศรีบุญเรือง

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ถือเป็นวันหยุดราชการเพราะเป็นวันปิยะมหาราช เลยถือโอกาสพักผ่อนด้วยการเดินทางไปรับลูกสาวที่บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพราะได้กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 นี้ 


กลับไปคราวนี้ได้เห็นวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพซึ่งอาชีพที่เกษตรกรยึดเป็นอาชีพหลักในการทำมาหากิน สร้างรายได้ให้กับตนเองก็คือ การทำนา นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมอื่น ๆ มากมายที่เกษตรกรประกอบชีพเสริม เช่น การปลูกผัก การปลูกหน่อไม้ การเลี้ยงปลา การค้าขาย การปลูกมันสำปะหลัง 


รวมทั้งการปลูกอ้อย ซึ่งการปลูกอ้อยนั้นเป็นที่นิยมกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ อุดรธานี กาฬสินธุ์ และหนองบัวลำภู เป็นต้น เพราทั้งนี้ถ้าปีไหนที่ฝนแล้ง ทำให้การทำนาไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมไปปลูกอ้อยเป็นอาชีพเสริม.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)