สมการชีวิต ตามจินตนาการ

ไอดิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมการชีวิต ตามจินตนาการ

ชีวิตมี 2 ด้านตรงข้ามกัน และแตกต่างกัน

ชีวิตคือการได้รับมา - ชีวิตคือการให้ออกไป

การเกิด - การตาย

ความสุข - ความทุกข์

ความหวัง - ความผิดหวัง

ความสวยงาม - ความเสื่อม

ร่ำรวย - ยากจน

เย็น - ร้อน

ช้า - เร็ว

ชอบ - ไม่ชอบ

กิน - ขับถ่าย

หายใจเข้า - หายใจออก

ต้องการ - ไม่ต้องการ

สะอาด - สกปรก

ปีเก่า - ปีใหม่

หากลองคิดเล่นๆ....

ทั้งสองด้านต่างมีความเชื่อมโยงจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง และหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป

การจะเลือกมีชีวิตอยู่เพียงด้านเดียว และหลีกเลี่ยงอีกด้านตรงข้างคงเป็นไปไม่ได้ตลอด

ดั่งจะอยู่กับความสุขเพียงอย่างเดียว...โดยไม่พบเจอความทุกข์เลยเป็นไปไม่ได้

ทั้ง 2 ด้าน เป็นเรื่องธรรมดา ที่เกิดขึ้น ในโลกแห่งตัวตนมนุษย์ ที่ยึดมั่นในผัสสะ

ขณะเดียวกัน...หากไม่ให้น้ำหนักแก่ด้านใดเกินไป...ด้วยใจที่สงบ...คงส่งผลให้เป็นอิสระจากตัวตน และโปร่งเบาได้บ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน endorphinsความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

"ผัสสะ" ;)...