ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลา

   การที่ย้อนกลับไปดูบันทึกเก่าๆ เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าช่วงที่จิตตกนั้น  เรามีการบันทึกไว้อย่างไรบ้าง มีการฝึกดูลมหายใจอย่างไร และเราจะผ่านพ้นห้วงเวลาแห่งความหมองหม่นไปได้อย่างไร

   วันนี้ได้ดูปัจจุบันของตัวเองมากขึ้น ในวันเวลาที่เท่าๆกันของทุกๆวัน ได้หักห้ามความคิดที่จะนำพาความหมองหม่นมาสู่ตัวเองได้อยู่บ้าง และมากกว่าทุกๆวัน

   จึงพอจะรู้สาเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นว่า เพราะเราห่างหายไปจากการฝึกนี้เอง...

    เราควรจะต้องฝึกให้มาก

    ฝึกอยู่ตลอดเวลา ของลมหายใจ

   ดังที่ตั้งชื่อบันทึกว่า ...ลมหายใจ....

..................

15 ตุลาคม 2557

พ.แจ่มจำรัส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจแห่งตัวตนความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ฝึกบ่อยๆๆ  จิตจะได้โป่ง  นะคะ  จิตสงบ... เป็นสุขค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ฝึกปฎิบัติ ทบทวน พรวนความคิด กำหนดรู้ ดูออก บอกได้ หยั่งจิต

เขียนเมื่อ 

สบายดีนะคะท่าน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทั้ง 3 ท่านครับ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

tuknarak

Dr. Ple

ผมสบายดีครับ....

ฝึกได้ประมาณใดแล้ว มีประสบการณ์อย่างไรก็แจ้งบ้างซิครับ