อิทธิบาท 4

sirinp
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลักธรรมที่ยึดถือในการทำงาน คือ อิทธิบาท 4 

5.1 ฉันทะ ความพึงพอใจในงานที่ทำหรืองานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5.2 วิริยะ มีความเพียรพยายามที่จะทำงานในหน้าที่ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
5.3 จิตะ มีจิตฝักใฝ่ สนใจ ตั้งใจ ทำงานให้สำเร็จ ทำให้ดี ทำให้เรียบร้อย
5.4 วิมังสา คิด ใคร่ครวญ ตรึกตรอง ให้มีความรอบคอบ รัดกุม ไม่ให้เกิดความ เสียหาย สูญเสีย สิ้นเปลือง โดยเปล่าประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักธรรมาภิบาลความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

"ฉันทะ" เกิดจาก "ฉันทำได้"

วิริยะ เกิดจาก สมาธิ

จิตตะ  เกิดจาก สติและสัมปชัญญะ

วิมังสา เกิดจาก "การเห็นปัญหา" 

ถูกไหมครับ......

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่สรุปให้ค่ะ  เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิก gotoknow. เลยยังไม่ถนัดในการใช้เพจนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ลองผิดลองถูกอยู่ค่ะ หากท่านจะอนุเคราะห์บอกวิธีใช้โดยย่อๆ มาให้จักขอบคุณยิ่ง

เขียนเมื่อ 

มาอ่านหลักธรรม ในการทำงานค่ะ

หลักอิทธิบาท 4 เป็นเคล็ดวิชาการทำงานที่ทำให้มีเสน่ห์ มีความสำเร็จ

แต่ก็ต้องระวัง อย่าให้เกิด อิทธิ 4 บาด คือ

ท่าทีที่บาดตา

วาจาที่บาดหู

ยิ่งดูก็บาดใจ

ทำงานร่วมกัไปก็บาดหมาง