4 / 08 / 57 ทำการนำเสนอให้ทางโรงเรียน

  วันนี้ก็มาโรงเรียนตามปกติแต่วันนี้ ครูที่โรงเรียนได้รับมอบหมายงานให้ฉันทำ powerpoint เพื่อจะนำเสนอต่อคณะกรรมการที่จะมาตรวจสอบโรงเรียน ฉันได้ทำ powerpoint  เรื่องอาหารกลางวัน สั่งวันนี้ แล้วจะนำเสนอพุ้งนี้ กระทันหันมาก ครูก็เอาข้อมูลให้และให้เราออกแบบการนำเสนอเองทุกอย่าง ฉันก็คิดไม่ออก กลัวทำออกมาแล้วไม่ถูกใจครูเขา ฉันก็ตั้งใจทำและให้ออกมาดีที่สุด พอเสร็จก็ให้ครูทางโรงเรียนดูเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก็ผ่านนไปได้ด้วยดี และพอได้ไปนำเสนอจริงๆ กรรมการก็ชมว่าการนำเสนอรูปแบบสวยและดูง่าย และก็ผ่านการตรวจสอบของอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)