สัปดาห์ที่ 4 วันที่ (13/06/2557) วันนี้ไม่มีสอน

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ (13/06/2557) วันนี้ไม่มีสอน

วันนี้ดิฉันไม่มีสอน แต่ได้เข้าชุมชมศิลปะและได้เตรียมเด็กที่เป็นช่างฟ้อนไปแข่งทักษะ ศิลปะหัตถกรรมที่โรงเรียน วัดเวฬุวัน ในเดือนกันยายน และช่วงทุก ๆ วันศุกร์ ดิฉันและนักเรียนได้ฝึกซ้อมฟ้อนเป็นอย่างดี และไม่ใช่แค่ฟ้อนอย่างเดียวที่ดิฉันได้รับผิดชอบแต่รวมถึงการรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เตรียมฝึกซ้อมไปแข่งการปั้นดินน้ำมัน นักเรียนที่ฟ้อนคือนักเรียนชั้น มัธยม แรก ๆเด็กจะไม่ค่อยฟังเพราะ เราเป็นครูนักศึกษาฝึกสอน บางครั้งนักเรียนก็เผลอเรียกพี่ แต่จะมีครูอยู่ท่านหนึ่งซึ่งถูกจ้างมาให้ฝึกนักเรียนฟ้อน เป็นครูนาฏศิลป์ นักเรียนจะเกรงกลัวหน่อย ส่วนมากนักเรียนจะไม่ตั้งใจฝึกซ้อม มักเล่น ไม่ค่อยเอาจริงเอาจัง กับการซ้อม บางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิด เพราะโรงเรียนที่จะไปแข่งด้วยเป็นแชมป์มาหลายสมัยและเค้าเก่ง บางครั้งดิฉันก็คิดได้แค่ไหนก็แค่นั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้สอนก็เหมือนสอน