สัปดาห์ที่ 5 วันที่ (17/06/2557) วันนี้ทำการสอน 3 วิชา

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ (17/06/2557) วันนี้ทำการสอน 3 วิชา

วันนี้ได้ทำการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คาบแรก เวลา 09:00-09:50 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามผนการสอนเนื่องจากนักเรียนเรียนรู้ช้า มีเด็กพิเศษเยอะ เกิดความล้าช้าในการเรียนการสอน จึงทำให้เลื่อนการสอนยื้อไปในคาบต่อไป

คาบที่ 4 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ำ วันนี้เป็นเป็นช่วงโมงที่เลอะที่สุด เพราะดิฉันไม่ได้เตรียมผ้ามาให้เด็กนักเรียน และเป็นสีน้ำ นักเรียนชอบเรียนเป็นอย่างมาก เพราะพึ่งจะได้เคยเรียนสีน้ำ และเสื้อผ้านักเรียนก็เลอะสีกันหมดเพราะยิ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที

คาบที่ 6 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนวิชาศิลปะ เรื่อง แม่พิมพ์ธรรมชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ชื่นชอบเป็นอย่างมาก เพราะ ได้เรียนสีน้ำ และสนุกกับการเรียน แม่พิมพ์ธรรมชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)