สัปดาห์ 5 วันที่ (16/06/2557) สอนคอมพิวเตอร์ชั้น ป.3

สัปดาห์ 5 วันที่ (16/06/2557) สอนคอมพิวเตอร์ชั้น ป.3

คาบที่ 6 คาบสุดท้าย เวลา 14:40-15:30 ทำการสอน เรื่อง การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสารใน Word 2010 เนื้อหาการจัดคอลัมน์ข้อความเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะ การสอนค่อนข้างซับซ้อนและต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจ และมีสีสันที่ดึงดูดความสนใจผู็เรียน เพราะ คอลัมน์ที่ทำ อาจทำเป็นโปร์ชัวร์บ้าง   ใส่รูปภาพให้มีความน่าสนใจ นักเรียนเริ่มเกิดความสนุกสนานในการออกแบบผลงานของตนเอง และวันนี้การสอนเรื่อง  การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสารใน Word 2010 ก็ผ่านไปด้วยดี และนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีถึงแม้เนื้อหาจะมีความซับซ้อนและยากพอสมควร    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)