Twins Model and Best practice

ผลปรากฎออกมาว่า โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงเป็น ๑ ใน ๕ โรงเรียน ที่ได้รับรางวัล Best Practice โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานดีเด่น พร้อมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นตัวแทนเขต ไปนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการในระดับภาคฯที่จังหวัดพิษณุโลก

ขอขึ้นต้นบทบันทึกด้วย ถ้อยคำภาษาอังกฤษ ที่เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยนำพาโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ได้ก้าวไกลมาถึงจุดๆหนึ่ง และพร้อมที่จะก้าวไปด้วยนวัตกรรมการบริหารแบบธรรมดาทั่วไป แต่แฝงไว้ด้วยการทำงานแบบเอาจริงเอาจัง ตรวจสอบได้ และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานของระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ

เมื่อทุกอย่างลงตัวและพร้อมพอสมควร ประจวบเหมาะกับ สพฐ.มีนโยบายส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็ก ได้สั่งการให้ฝ่ายนโยบายและแผนฯของเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนจำนวนไม่เกิน ๕ โรง ทีมีผลงานการปฏิบัติที่ดีหรือมี Best practice ที่ทำให้เห็นว่ามีผลงานการบริหารจัดการเป็นที่ประจักษ์

โดยให้ส่งผลงาน ๕๐ หน้า รวม ๕ เล่ม เขียนให้ครอบคลุมว่าชุมชนบ้านป่ามมะม่วง ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กอย่างไร ใช้หลักการบริหารแบบใด มีนวัตกรรมหรือไม่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุนมากน้อยขนาดไหน

แบบนี้ก็ถือว่าเข้าทางโรงเรียนบ้านป่ามะม่วง โดยแท้ เนื่องจากในช่วงเวลา ๓ - ๕ ปีที่ผ่านมานั้น โรงเรียนดีศรีตำบลแห่งนี้ ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก เด็กไม่ถึงร้อย แต่ก็มีนวัตกรรมการบริหารที่ชัดเจน ใช้ชื่อว่า Twins Model มีหลักการสำคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา นิเทศกำกับติดตามงานโครงการอย่างมีขั้นตอน พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจระบบงาน ประสานเครือข่าย และใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ต้นสังกัด..มอบความไว้วางใจให้เป็นต้นแบบในหลายเรื่อง และความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของครูและชุมชน ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้นำท้องถิ่น ปรากฎเป็นภาพความสำเร็จ ทั้งรางวัลดีเด่นของครูและรางวัลเหรียญทองของนักเรียนในแต่ละปีมีมากมาย ทำให้มากพอที่จะเขียนเป็นเอกสาร นำเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้เขตพื้นที่พิจารณาคัดเลือก

ผลปรากฎออกมาว่า โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงเป็น ๑ ใน ๕ โรงเรียน ที่ได้รับรางวัล Best Practice โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานดีเด่น พร้อมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นตัวแทนเขต ไปนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการในระดับภาคฯที่จังหวัดพิษณุโลก

ในระดับภาค ที่พิษณุโลก ก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสดๆร้อนๆ ผลงานแบบคาราวานของโรงเรียนเล็กๆ มากกว่า ๔๐ โรง อพยพกันไปจัดอย่างอลังการงานสร้าง ทุกโรงเรียนมุ่งหวังที่จะเป็น ๑ ใน ๕ โรงเรียนที่จะได้ไปต่อครั้งสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ นัยว่าต้องทำการบ้านอย่างหนักกันมาทุกเวที มีเดิมพันที่เป็นเงินรางวัลนับแสน สามารถนำไปใช้พัฒนาสถานศึกษาได้หลายชิ้นงานทีเดียว

ผู้บริหารและครูบ้านป่ามะม่วง ไม่ได้หวาดกลัวการนำเสนอผลงานในระดับภาค เพราะโมเดลการทำงานของเราชัดเจน ทำได้จริง ทำมาก่อนและทำมาอย่างต่อเนื่อง เห็นผลอย่างยั่งยืน จะท้ออยู่นิดเดียวก็ตรงที่ต้องเดินทางไกลอยู่บ่อยๆ แถมต้องรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เป็นโรงเรียนสุดท้ายด้วย แต่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ทุกคน นำเสนอให้คณะกรรมการเห็นภาพกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ใช้เวลา ๑๐ นาที

Best Practice - ของป่ามะม่วงในระดับภาค ผ่านไปแล้ว ทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำ ที่ดีและเจ็บปวด และต้องทำงานต่อที่จังหวัดเชียงใหม่  เพราะป่ามะม่วงได้คะแนนเป็นอันดับ ๒ ติด ๑ ใน ๕ โรงเรียนของระดับภาคเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนขนาดเล็ก พอไปขอดูคะแนน ทำให้ทราบว่าแพ้อันดับ ๑ ไม่ถึง ๑ คะแนน ห่างกันที่จุด เท่านั้น คณะกรรมการในห้องประชุมบอกว่า ก่อนตัดสินผลการคัดเลือกว่าใครได้ที่ ๑ จะสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละเขตฯที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันโหวต

ปรากฎว่าเขตต่างๆของภาคเหนืออยู่กันครบ ยกเว้นเขตของข้าพเจ้าฯไม่มีใครใจดีอยู่ช่วยเป็นกำลังใจสักคน เพราะงั้นได้ที่ ๒ ก็ถือว่าดี เป็นศักดิ์ศรีให้จดจำไปชั่วลูกชั่วหลาน (หรือว่า..เสร็จภารกิจนี้แล้ว ควรจะพักยาว เพราะเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน)

อัญชัญ ครุฑแก้ว

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนดีศรีตำบล ชุมชนบ้านป่ามะม่วงความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ผอ.

เขียนเมื่อ 

มากดไลค์ให้พันครั้งเลยครับครู...และขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผม

เขียนเมื่อ 

การทุ่มเทพลังกาย  พลังใจเพื่องานการศึกษา  ผลย่อมงดงามน่าภาคภูมิใจเสมอ  ชี่นชมจ้ะ

อยากพักเหนื่อย  ขอเชิญที่เมืองสามอ่าว....ณ  บัด now  จ้าาา

สู้ไม่ถอย......  จนก้าวเดียว

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วย

จิ๋วแต่แจ๋วจริง

ชอบใจโรงเรียนแบบนี้ครับ

สุดยอดครับ อยากนำมาใช้ที่โรงเรียนบ้างครับ