บันทึก กิจกรรมพิธีการมอบ tablet เพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 2 (23/08/57)


ในพิธีการแจก tablet ในห้องประชุมอาคารเชษฐา ในกิจกรรมนี้ได้มีส่วนช่วยในการจัดสถานที่เพื่อรองรับผู้ปกครองของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภายในห้องประชุมต้องจัดเก้าอี้ประมาณ 200 คน และทำป้ายพิธีการมอบ tablet ประจำปี 2557 โดยในงานนี้จะจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงความก้าวหน้าทางการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนพุทธิโศภน ในการเริ่มการแจกก็จะมีผู้อำนวยการกล่าวเปิดพิธีการมอบ tablet เพื่อการศึกษา การส่งหมอบคือไม่ได้มอบหมายให้เด็กเอาไปใช่ที่บ้านได้ แต่เป็นการมอบให้ใช่ในโรงเรียนเท่านั้นคือยืมเรียนเพื่อการศึกษา ก่อนจะส่งมอบต้องมีการอธิบายให้ผู้ปกครองเช้าใจ เพราะบางคนเข้าใจว่าแจกให้ เลยต้องมีการอธิบายให้เข้าใจ มอบเพื่อเป็นพิธีแล้วส่งคือให้กับโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)