บันทึก กิจกรรมหน้าเสาธงกลุ่มสาระศิลปะ (10/08/57)

<p>กิจกรรมหน้าเสาธงของกลุ่มสาระศิลปะมีทุกวันศุกร์ จะนำเสนอการแสดงฟ้อนรำประเภทต่าง ๆ ประเพณีการฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาค ในวันนี้มีการแสดงรำวงมาตรฐาน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักแสดง ชาย 6 หญิง 6 มีทั้งหมด 6 คู่การแต่งตัวเป็นแบบย้อนยุค เด็กแต่ละคนแต่งตัวออกมาแล้วดูน่ารักสมวัย การแสดงจะแสดงการรำวงมาตรฐานเป็นคู่ชายหญิง เด็กที่จะแสดง</p><p>ต้องผ่านการคัดเลือกจากครูนาฏศิลป์ผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะมาแสดง ทำให้มีความสวยงามและดูพร้อมเพียงกันในกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงต้อนรับวันสุดสัปดาห์ ให้นักเรียนและครูได้พักผ่อนสมอง หลังจากที่ผ่านการเรียนการสอนมาแล้วสี่วัน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินและงดงามด้วยความเป็นไทย ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)