บันทึก กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันภาษาไทย ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 (28/07/57)

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงวันภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมในช่วงเช้าหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพลงที่ใช้ในการประกวดคือ เพลงดอกบัวตอง ประกวดกันทั้งหมด 5 ห้องของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

เด็กบางคนร้องเพี้ยน บางคนจำเนื้อไม่ได้ เพราะเด็กยังเล็ก แต่ก็เป็นสีสันสร้างความสุขและสนุกสนานให้คนดู ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นั้นใช้ เพลงสาวเจียงใหม่ ประกวดกันทั้งหมด 4 ห้อง เด็กมีความสามารถและน่ารักสมวัย สร้างความสนุกสนานและความเพลิด

เพลินให้กับคนดูเป็นอย่างมาก ทั้งครูและนักเรียนต่างบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยที่จัดขึ้นทุกปีของโรงเรียนพุทธิโศภน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)