บันทึก กิจกรรมแอโรบิกหน้าเสาธงทุกวันพุธ (16/07/57)

กิจกรรมเต้นแอโรบิกทุก ๆ วันพุธ เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพ ในวันนี้นักเรียนและครูจะแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียนพุทธิโศภนเพื่อเตรียมตัวมาออกกำลังหน้าเสาธงในตอนเช้า ก็คือกิจกรรมเต้นแอโรบิกที่กล่าวถึงข้างต้น

กิจกรรมนี้จะมีนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนที่ทางครูผู้สอนพลศึกษาได้คัดเลือกมาเป็นผู้นำเต้นแอโรบิกจำนวน 10 คน โดยใช้เวลาในการออกกำลัง 15 นาที เริ่มจากเพลงช้าเพื่อวอร์มอัพร่างกาย 5 นาที ต่อด้วยเพลงเร็ว 7 นาที หลังจากนั้นจะปรับเป็นเพลงช้าเพื่อวอร์มดาวน์ร่างกายอีก 3 นาที เต้นแบบนี้ทุกวันพุธก่อนขึ้นเรียนในคาบที่ 1 กิจกรรมนี้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเรียนและคุณครูทุกท่าน เพราะได้เต้น ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันพุธ ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)