บันทึก เวรวิชาการประจำวันอังคาร (23/07/57)


เวรวิชาการประจำวันอังคารในตอนเช้ามีการถ่ายเอกสารจำนวนมาก เนื่องมีการเข้าเล่มเอกสารการคัดลายมือแจกนักเรียนทุกระดับชั้นจำนวนหนึ่งพันกว่าฉบับ เวรในแต่ละวันมีจำนวน 5-6 คนทุกคนก็แบ่งหน้าที่กันทำ บางคนไปถ่ายเอกสารในห้องธุรการ บางคนรวบรวมรูปเล่มอยู่ในห้องวิชาการ โดยมีการกำหนดว่าเวรในแต่ละวันต้องช่วยกันทำเอกสารการคัดลายมือ ให้ไม่ต่ำกว่า 100 ฉบับ ดั้งนั้นเวรทุกวันเลยต้องช่วยกัน แบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน งานวิชาการเป็นงานที่ฝึกประสบการณ์และความสามารถ ที่นอกเหนือจากงานสอน ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานในส่วนต่าง ๆ บางวันเหนื่อยเพราะงานเยอะ บางวันก็ไม่มีงาน ทั้งสนุกและเหนื่อยที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนใหม่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)