บันทึก เวรวิชาการประจำวันพุธ (24/07/57)

เวรวิชาการวันนี้มาการเข้าโรเอกสารและเข้าเล่มหนังสือสวดมนต์จำนวนทั้งหมด 1,000 ฉบับ เท่ากับจำนวนนักเรียนทั้งหมด เวรประจำวันจะมี 6 คน แบ่งเป็นคนตัด คนเย็บเล่ม คนจัดเรียงหน้าเอกสาร คนใส่ปก วันนี้ทำตั้งแต่ 8.45 –15.45น. บางคนก็พลัดเวรกันมาตามเวลาที่ฝ่ายวิชาการกำหนดมาให้ จากจำนวนทั้งหมด 1,000 ต้องทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ ดังนั้นเวรแต่ละวันที่มาทำต้องเข้าเล่มให้เสร็จวัน 200 ฉบับ เพื่อให้ทันแจกเด็กวันจันทร์หน้าที่จะถึง แต่ก็เป็นงานที่สนุกเพราะได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นและพูดคุยกันไปทำ

งานไปไม่เบื่อ ช่วยกันทำคนละไม้ละมือ เพราะถือว่าเป็นงานบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องทำที่นอกเหนือจากงานสอน วันไหนมีงานก็เหนื่อย แต่วันไหนถ้าไม่มีงานหรือมีงานน้อยก็สบาย นั่งคุยกันไปทำงานกันไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แต่ละคนพบเจอในระหว่างการฝึกสอนนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)