บันทึก เวรธุรการการประจำวันจันทร์ (29/07/57)

เวรธุรการเป็นงานเรียงจดหมายธุรการที่ส่งมาจากที่ต่าง งานที่ได้รับหมอบหมายในวันนี้คือ เรียงจดหมายจากวันที่ เรียงเดือน เรียง พ.ศ. แยกเป็นกองจดหมายแต่ละประเภท หลังจากนั้นได้กรอกข้อมูลนักเรียน ข้อมูลต่าง ๆ ประวัติส่วนตัว เขียนจากลงในสมุดเล่มใหญ่ 

ประมาณ 50 กว่าคน นอกจากนี้ยังมีงานรับโทสับประสานงานธุรการต่าง ๆ ที่มีผู้ติดต่อมาโรงเรียน เสร็จแล้วต้องจัดบอร์ดต้อนรับผู้บริหาร เช็ดกระจกที่ทำบอร์ด เอาข้อมูลเก่าออกแล้วจัดทำข่าวสาร ข้อมูลใหม่ที่ได้รับมอบจากทางวิชาการมาติดที่หน้าห้องธุรการและถ่ายเอกสารรายชื่อนักเรียนทุกชั้นทุกห้อง อย่างละ 100 ชุด ใส่ในลิ้นชัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)