บันทึก กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (18/08/57)

ก่อนสัปดาห์แข่งทักษะวิชาการ ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชัพและเทคโนโลยี ให้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนมาฝึกซ้อมทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันโปรมแกรมวาดภาพกราฟฟิก (โดยใช้ Program paint) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (โดยใช้ Program Power Point) โดยใช้เวลา

ในการฝึกซ้อม 1 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมาก ไม่เพียงพอสำหรับการสอนให้เด็กทำได้เต็มที่ แต่ในการฝึกซ้อมเด็กตั้งใจ และมีสมาธิ มีความมุ่งมั่นในการแข่งขันในครั้งนี้ จึงทำให้ผลงานค่อยข้างจะออกมาดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)