เมื่อวานนี้ครูอ้อยได้นำเสนอนักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 1 ในระดับ A  ไปแล้ว

และเขียนข้อสังเกตเพิ่มเติมไปด้วยว่า  นักเรียนชายมีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A  มีจำนวนตีตื้นขึ้นมาเท่าเทียมกับนักเรียนหญิงแล้ว

เมื่อวานนี้นำเสนอผลการเรียนนักเรียนชั้น ป.4/3 และ ป.4/4

สำหรับวันนี้  นำเสนอนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ A ในชั้น ป.4/1 และ ป.4/2

ป.4/1  มีนักเรียนจำนวนมากถึง 27 คนที่มีผลการเรียนระดับ A

ส่วนห้อง ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4  มีนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ A  จำนวนใกล้เคียงกัน  คือ  ห้องละประมาณ 17-20 คน

การเปรียบเทียบผลการเรียนภาษาอังกฤษในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  และจะนำมาใช้ในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  BACKWARD  DESIGN

ซึ่ง....ครูอ้อย...ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  จะนำเสนอในโอกาสต่อไป