ในปัจจุบันนี้วัยรุ่นไทยกำลังหลงมัวเมาอยู่กับแฟชั่นขึ้นไปทุกที จนบางครั้งก้อต้องวิ่งตามจนแทบจะไม่ทัน ทำไมความเป็นตัวของตัวเองเหลือน้อยลงไป จนไม่เป็นตัวของตัวเอง